Terreininrichting Stevingebied

De TU Delft werkt continu aan een campus waar je prettig kunt studeren, werken, onderzoeken en verblijven. Belangrijk is dat de samenhang tussen de gebouwen en de omgeving behouden blijft zoals bijvoorbeeld ruimte voor onderwijs en onderzoek, voor ontmoeting, horeca en de buitenruimte. Het Stevingebied achter de faculteit CiTG is ontwikkeld volgens deze uitgangspunten.

Verbinden
In het gebied vind je een diversiteit aan gebruikers. Aan de noordzijde ligt de studentenhuisvesting Stieltjesweg met horeca en andere voorzieningen (o.a. SPAR University). In het midden van het gebied staat het nieuwe onderwijsgebouw Echo, dat is verbonden aan het pas gerenoveerde gebouw voor de afdelingen Wiskunde en Informatica van de faculteit EWI (Van Mourik Broekmanweg 6). De vele (nieuwe) voorzieningen in dit gebied zijn via terreininrichting met elkaar verbonden. De terreininrichting gaat om zowel de bovengrondse infrastructuur (bestrating, groen, waterberging, buitenmeubilair, verlichting en een Freezone) als de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen en riool).

Facts and figures

 • Gebiedsoppervlakte 10.000 m²
 • Hoge populatiedichtheid
  – Circa 700 bewoners studentenhuisvesting
  – Ruim  1.700 FTE (wetenschappelijk, ondersteunend en promovendi)
  – Bijna 4.000 onderwijsplekken (incl. Echo)
 • Circa 20 bedrijven (o.a. Bouwcampus,  TNO)

Planning

 • Ontwerp – 2018
 • Uitvoering – 2020-2022
 • Gereed – Q1 2022

Meer informatie

Voor vragen over dit project of andere projecten op de campus, neem contact op met Park Management van Campus Real Estate & Facility Management.

Voor het aanvragen van een tour, neem contact op met secr-crefm@tudelft.nl.