Echo

Het groeiende aantal studenten in combinatie met de behoefte aan grotere maar ook flexibelere onderwijsruimtes heeft geleid tot de ontwikkeling van een tweede generiek onderwijsgebouw: Echo. Een interfacultair onderwijsgebouw met een grote variëteit aan onderwijszalen passend bij de verschillende en vernieuwende manieren van onderwijs geven en studeren. Een bruisende leeromgeving, waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot creatieve, kritische en sociale ingenieurs. In totaal zijn er zeven onderwijszalen die grotendeels flexibel indeelbaar zijn. Zo kunnen drie aparte zalen worden gemaakt van de grootste collegezaal van 700 plekken. Groepswerk en zelfstudie is mogelijk op de ruim 300 studieplekken. En natuurlijk is er ook horeca met een divers aanbod voor de gebruikers in het gebied.

Duurzaam en robuust

Met Echo zorgen we voor een uitdagende, gezonde en inspirerende omgeving waarin onze studenten en medewerkers kunnen excelleren en maximaal kunnen bijdragen aan de impact voor een betere samenleving. Het draagt bovendien bij aan de duurzaamheidsambitie van de TU Delft: een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus in 2030. Het is een energieleverend gebouw, inclusief de gebruikersgebonden energie zoals stroomverbruik voor laptops, verlichting en horeca tijdens de langere openingstijden. Onder andere zonnepanelen, goede isolatie, natuurlijke zonwering en een warmte- koudeopslag worden toegepast. Het gebouw heeft een robuuste en open uitstraling, zodat het onderwijs ook vanaf buiten zichtbaar is. Lees meer over Echo in dit artikel van Stedenbouw (PDF).

Onderwijsruimtes

De onderwijsruimtes zijn gebaseerd op de huidige en toekomstige behoeftes van onze docenten en studenten. De nadruk in Echo ligt op middelgrote en grote onderwijszalen, variërend van 150 tot 700 personen. Naast deze grotere zalen is er nog een case study zaal die met name geschikt is voor activerend onderwijs / interactie tussen docent en studenten en vier vlakke zalen voor projectonderwijs met ieder een capaciteit van bijna 70 personen. Echo biedt ruimte voor hoor- en werkcolleges, groepswerk, projectonderwijs, debatten en zelfstudie. Het totaal aantal onderwijsplekken in Echo is circa 1700, inclusief studieplekken.

Aanvullende voorzieningen

Naast extra onderwijsvoorzieningen is het gebouw ook een aantrekkelijke plek om elkaar te ontmoeten. Langere openingstijden en goede horecavoorzieningen met diverse zitjes dragen hieraan bij. Onder Echo bevindt zich een verdiepte fietsenkelder.

De locatie

Het onderwijsgebouw is gerealiseerd op een centrale locatie op de campus tussen de Schoemakerstraat en de faculteit CiTG. Echo grenst aan en heeft een verbinding met het gerenoveerde gebouw voor de afdelingen Wiskunde en Informatica van faculteit EWI (Van Mourik Broekmanweg 6). Aan de noordzijde van Echo vind je de studentenhuisvesting Stieltjesweg met horeca en andere voorzieningen (o.a. SPAR University). De vele bestaande gebouwen en alle ontwikkelingen en projecten in dit gebied vroegen om een nieuwe terreininrichting Stevingebied. Het parkeren in de directe omgeving is verplaatst naar een meerlaags parkeergebouw op parkeerlocatie P2.

De ontwikkeling van Stevingebied en de bouw van Echo sluiten aan bij de campusstrategie: het realiseren van een campus die met zijn gebouwen, voorzieningen en de invulling van de publieke ruimten, bijdraagt aan het behoud en de verdere groei van de toppositie van de TU Delft op de wereldranglijsten.

Facts and figures

 • 8.300 m2 bvo (incl. uitbreiding voor Wiskunde en Informatica)
 • 1700 onderwijsplekken
 • Energieleverend
 • 7 onderwijszalen
 • 360 studiewerkplekken
 • Horeca
 • Ruime openingstijden
 • Grenzend aan Van Mourik Broekmanweg 6 (W&I)

Planning

 • Ontwerp – start Q1 2018
 • Uitvoering – start Q4 2019
 • Oplevering – Q1 2022
 • In gebruik – Q3 2022

Meer informatie

Voor vragen over dit project of andere projecten op de campus, neem contact op met Park Management van Campus Real Estate & Facility Management.

Voor het aanvragen van een tour, neem contact op met secr-crefm@tudelft.nl.