TU Delft Campus as a Living Lab

voor duurzame innovaties

De TU Delft Campus is op weg om in 2030 CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief te zijn, met aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit. Tijdens deze transitie wordt erkend dat we innovaties moeten omarmen die niet alleen bijdragen aan deze campusdoelen, maar ook een betekenisvolle impact genereren op een duurzame samenleving. Door duurzame innovaties te testen op de campus creëren we de ‘Campus als Living Lab’ en maken we een testomgeving mogelijk voor het opschalen van innovaties op het gebied van CO2-neutraliteit, circulariteit en klimaatadaptatie.

Innovatieproces

We hebben de Campus Innovatie Commissie opgericht om onderzoek te ondersteunen, innovaties gedeeltelijk te financieren en ruimte te bieden voor testen op echte schaal op onze eigen campus. Een innovatieproces is opgezet om de meest impactvolle innovaties te selecteren aan de hand van zogenaamde proposals. Een onderzoeker van de TU Delft leidt de ontwikkeling van zo’n proposal en wordt aangemoedigd om samen te werken met derde partijen. Het innovatieproces is gericht op het selecteren van innovaties die de fieldlabs- zoals The Green Village – zijn ontgroeid en de laatste stap naar maatschappelijke opschaling nodig hebben. De afdeling Campus Real Estate & Facility Management en het Innovation & Impact Centre bieden de locatie en ondersteuning om innovaties voor het eerst op echte schaal op de eigen campus te testen en zo de nodige lessen voor opschaling te leren. De Campus Innovatie Commissie faciliteert daarom de step naar de jump, zoals te zien is in de figuur hiernaast.

Startups & commerciële partijen

Commerciële deelname is cruciaal voor het succes van innovatie-initiatieven. Daarom moedigen we partijen aan om betrokken te zijn en bij te dragen in natura of met co-financiering aan de realisatie van deze innovaties. Opschalen gebeurt immers vanuit een sterke ondernemersgeest.

Ben je een startup of commerciële partij met een technische innovatie of geïnteresseerd om deel te nemen aan een onderzoeksproject? Kom in contact met onze onderzoekers via het Campus Innovation Team om het samenwerkingspotentieel te onderzoeken.

Kom in contact

Huidige projecten

Groene gevels

Het doel van dit onderzoek is om de waarde van ecosysteemdiensten van verschillende verticale groensystemen te bepalen, zodat gebruikers een catalogus met klimaatadaptieve oplossingen hebben die ze kunnen gebruiken. Deze kunnen van toepassing zijn bij de ontwikkeling van woongebieden, het ontwerp van gebouwen of de transformatie van bestaande structuren. In totaal zullen vier systemen worden toegepast en bestudeerd, die bestaan uit zowel gangbare groenstructuren als bioreceptieve groenoplossingen. In de afbeelding is een eerste indruk te zien.

Circulaire Boogbrug

Er is een nieuwe boogbrug gerealiseerd tussen het Mekelpark en The Green Village met afvalmaterialen zoals afgedankte toiletpotten, ander keramiek en betonresten. De brug heeft een modulair ontwerp en kan gemakkelijk worden gedemonteerd, omdat er geen lijm is gebruikt om de elementen vast te zetten. De uniek ontworpen structuur wordt momenteel getest om de prestaties onder verschillende weersomstandigheden en seizoensveranderingen te beoordelen en wordt nauwlettend gemonitord.

Lees meer

24/7 Energy Hub

Het 24/7 Energy Hub project heeft een compleet systeem met alle benodigde componenten voor een off-grid energiesysteem. Dit omvat een elektrolyser, zonnepanelen, waterstofopslag, een verbrandingsmotor, batterijen, een energiebeheersysteem en daadwerkelijke gebruikers. Het volledige systeem moet feilloos samenwerken om gebouwen 24/7 van groene energie te voorzien. Het huidige prototype wordt geoptimaliseerd en opgeschaald voor heel The Green Village. Tegelijkertijd wordt een haalbaarheids- en impactonderzoek uitgevoerd naar de scale-up mogelijkheden voor de campus.

Lees meer

HT-ATES

De warmte die in de zomer door onze geothermische bron wordt geproduceerd, wordt opgeslagen in de HT-ATES (High Temperature – Aquifer Thermal Energy Storage), op ongeveer 200 meter diepte, en wordt in de winter weer gebruikt. De warmte uit de aquifer wordt gebruikt om in de piekbehoefte te voorzien, in plaats van gas te verbranden. Het onderzoek richt zicht op de validatie van de technologie en de energieprestaties van de ATES en het systeem.

Lees meer

Aquathermie uit oppervlaktewater

Dit project gaat over thermische energie uit oppervlaktewater, met behulp van warmtewisselaars in het oppervlaktewater en een warmtepompsysteem dat verwarming en koeling kan regelen bij Firma van Buiten. Met dit project wil het onderzoeksteam de functionaliteit en effectiviteit van aquathermische energie onderzoeken, evenals de effecten op het oppervlaktewater (temperatuur, aquatische ecologie, algen- en bacterievorming, ijsvorming, etc.).

Lees meer

Kom in contact

Wij geloven in de kracht van innovatie door co-creatie. Wil je meer weten over TU Delft Campus as a Living Lab? Neem dan contact op met het Campus Innovation Team.

Campus Innovation Team