Historie

De TU Delft heeft een campus met een grote verscheidenheid aan gebouwen en buitenruimte. Deze zijn het resultaat van een voortdurende ontwikkeling, vanaf de eerste colleges voor 48 studenten in 1843 in het gebouw aan de Oude Delft 95.

In de eerste decennia werden bestaande gebouwen aangekocht of uitgebouwd. Vanaf 1894 werden verschillende nieuwe gebouwen voor de ‘Polytechnische school’ gerealiseerd aan de zuidoostrand van het centrum van de stad en in de naastgelegen Wippolder. De meeste gebouwen die dateren van de  periode tot de tweede wereldoorlog zijn inmiddels verkocht, onder andere aan studentenhuisvester DUWO.

De Botanische Tuin en het gebouw ‘Rode Scheikunde’, waarin nu de faculteit Bouwkunde is gevestigd, zijn voorbeelden van  vooroorlogse gebouwen en terreinen in het bezit van de TU Delft.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het aansluitende gebied in de Zuidpolder geheel nieuw ontwikkeld als ‘TH wijk’. Tegen 1960 werd de campus nog verder uitgebreid naar het huidige ‘TU Zuid’, waar in 1963 het reactorgebouw en het gebouw van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek werden geopend.

De Rijksoverheid was tot 1995  eigenaar van alle universiteitsgebouwen en heeft het eigendom van het vastgoed toen aan de universiteiten overgedragen. Vanaf dat moment zijn universiteiten zelf verantwoordelijk voor campusontwikkeling en vastgoed.

De dynamiek van de TU Delft heeft inmiddels geleid tot verkoop en sloop, tot wijzigingen en herbestemming van vele gebouwen en terreinen die voor de universiteit zijn ontwikkeld. Daarnaast heeft de TU Delft sinds 1995 nieuwe gebouwen gerealiseerd. Vele architecten hebben gebouwen en gebieden op de campus ontworpen, zowel in opdracht van het Rijk als van de TU Delft.

Lees meer over de historie van TU Delft in het rapport ‘Cultuurhistorisch onderzoek TU Delft‘ van Steenhuis Meurs.