Fieldlabs en innovatieprogramma’s

De TU Delft Campus onderscheidt zich onder andere met een netwerk van fieldlabs en innovatie-clusters rondom specifieke onderzoeksthema’s. Deze publiek-private locaties brengen innovatie door nauwe samenwerking op gang.

Fieldlabs zijn fysieke testlocaties waar verschillende partijen samenwerken om nieuwe technologieën te ontwikkelen, testen, leren implementeren en opschalen voor commerciële toepassingen. Onze fieldlabs en innovatieclusters brengen onderzoekers, studenten, ondernemers en bedrijven bij elkaar en stellen hen in staat innovatie te versnellen. Dankzij de hechte samenwerking tussen onderzoekers, het bedrijfsleven, overheden en eindgebruikers kunnen deze innovaties sneller naar de samenleving gebracht. Geïnteresseerd in deelname aan een van onze innovatieclusters of fieldlabs? Bekijk het aanbod van TU Delft fieldlabs hieronder.

De fieldlabs en innovatieclusters van de TU Delft

Delft on Internet of Things (DoIoT)

De toegang tot 5G+ IoT-onderzoek en -onderwijs aan de TU Delft voor academische en industriële partners.

Floodproof Holland

Flood Proof Holland is een fieldlab binnen het innovatieprogramma VPdelta+ waar verschillende partijen tijdelijke waterkeringen en andere oplossingen voor watersnood kunnen onderzoeken, testen en demonstreren.

Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp is een bijzonder fieldlab binnen het innovatieprogramma VPdelta+ op het gebied van klimaatadaptatie waar onderzoek, ondernemerschap en educatie samenkomen. In de dierentuin kunnen verschillende waterbesparende, wateroverlast voorkomende en waterzuiverende oplossingen worden toegepast en gedemonstreerd.

Mobility Innovation Centre Delft (MICD)

Het Mobility Innovation Centre Delft (MICD) stimuleert innovatie in mobiliteit. Dit doen we door samenwerking aan te moedigen tussen verschillende partijen zoals overheid, wetenschap en bedrijfsleven en een proeftuin te bieden waar innovaties getest, geëvalueerd en doorontwikkeld kunnen worden.

Smart Advanced Manufacturing XL

SAM XL is een expertisecentrum voor de automatisering van de maakindustrie dat een unieke verbinding vormt tussen de faculteiten van de TU Delft, de industrie en toeleveranciers.

RoboHouse

Robohouse is een future of work fieldlab waar de ontwikkeling van robotische toepassing en het bestuderen van de sociale interactie hiervan hand in hand gaan.

Proeftuin op de Noordzee

Proeftuin op de Noordzee is een gebied aan de kust van Den Haag van 10 x 10 zeemijl. Het fieldlab richt zich op het testen van nieuwe producten en toepassingen voor de maritieme sector.

Airport Technology Lab

Het Airport Technology Lab (ATL) is een ontwikkel-, test- en demonstratieomgeving voor innovatieve producten en diensten voor luchthavens en onderdeel van het innovatieprogramma RHIA. De succesvolste innovaties zullen helpen de reiziger meer comfort en gemak te bieden, de airliners soepelere en efficiëntere vluchten te laten onderhouden, en de afhandelaars hun processen te optimaliseren.

Fieldlab Next Aviation

Op het Fieldlab Next Aviation, onderdeel van het innovatieprogramma RHIA, kan worden ontwikkeld en getest onder reële omstandigheden, aangezien het zich direct op de luchthaven bevindt. Hier kunnen bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan innovaties van onderdelen, diensten en systemen voor elektrisch en waterstof vliegen.

The Green Village

Het oplossen van ‘s werelds grootste uitdagingen vraagt om radicaal nieuwe verbindingen. Het doel van The Green Village is het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van deze radicale innovaties. Dat doen we door alle partijen die betrokken moeten worden – wetenschappers en ingenieurs, bedrijfsleven, publiek en overheid – op een inspirerende plek bij elkaar te brengen. In deze experimentele real life setting worden de innovaties ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Een echt living lab van de TU Delft, dat open toegankelijk is, ook voor jou.

Unmanned Valley Valkenburg

Unmanned Valley is een fieldlab voor op sensor gebaseerde technologieën op de voormalige luchtmachtbasis Valkenburg in Katwijk. In de snelgroeiende industrie van drones en aanverwante technologieën biedt Unmanned Valley binnen- en buitenfaciliteiten voor bedrijven en kennisinstellingen om nieuwe op sensor gebaseerde oplossingen te ontwikkelen, testen en implementeren.

Marineterrein Amsterdam (AMS Institute)

Marineterrein Amsterdam is een testgebied én stadskwartier voor leren, werken en wonen in een leefbare stad, waarin het AMS Institute participeert. Deze bijzondere en flexibele aanpak zorgt ervoor dat het fieldlab zich stapsgewijs ontwikkelt tot een stadskwartier waar ruimte is voor open innovatie, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen. De impact van wat we hier doen is merkbaar in de stad, op het land en in de wereld.

Mondai House of AI

Mondai is het expertisecentrum van de TU Delft om alle stakeholders in het onderzoek en de toepassing van artificiële intelligentie (AI) met elkaar te verbinden en te faciliteren. Mondai House of AI draagt graag bij aan slimme samenwerkingen en partnerships.

Hortus Botanicus

De Hortus is een experimenteel fieldlab waar op de natuur gebaseerde innovaties kunnen worden getest, geëvalueerd en tegelijkertijd worden getoond aan het grote publiek. We hebben tropische en subtropische kassen, een watertuin, kruidentuin en arboretum.

Quantum Delft

Quantum Delft is een uniek ecosysteem waar al decennia aan gewerkt wordt: een hotspot voor excellente wetenschappers, ingenieurs en ondernemers die rigoureus voorop lopen in quantumtechnologie.

Overzichtskaart TU Delft fieldlabs

Kom in contact

Wij geloven in de kracht van innovatie door co-creatie. We bieden je direct toegang tot het TU Delft Campus netwerk van academici, studenten, ondernemers, investeerders en bedrijven. We bieden toegang tot onderzoekssamenwerkingen en partnerships rond innovatie.

Jenny Konings

+31 643 28 77 87

Meld je aan voor de Pioneering Tech nieuwsbrief!

Aanmelden