Nieuwbouw QuTech

De komende jaren wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de TU Delft Campus. Eén van de ontwikkelingen hierin is de nieuwbouw QuTech. QuTech is een onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) op het gebied van quantum-technologie. QuTech werkt aan een radicaal nieuwe technologie met wereld-veranderend potentieel en met als missie: het ontwikkelen van schaalbare prototypes van een quantum-computer en een inherent veilig quantum-internet. Om deze ambitieuze doelen te bereiken, brengt QuTech wetenschappers, ingenieurs en de industrie bijeen in een inspirerende omgeving. Samen bouwen zij aan de quantum-toekomst, omdat QuTech gelooft dat quantum-technologie een ‘gamechanger’ wordt in tal van sociale en economische sectoren, waaronder gezondheid, landbouw, klimaat en veiligheid.

Voedingsbodem voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid

Met het realiseren van dit nieuwbouwproject voor QuTech worden verbeterde condities gecreëerd waarmee de betrokken wetenschappers state of the art onderzoek kunnen verrichten. Het nieuwe QuTech-gebouw zal voor de gebruikers, academici én het bedrijfsleven, fungeren als voedingsbodem voor innovaties en nieuwe bedrijvigheid, technologische kruisbestuivingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. QuTech werkt nu al wereldwijd samen met grote internationale en vooraanstaande bedrijven.

Nieuwe locatie op TU Delft Campus Zuid

QuTech krijgt een nieuw gebouw op het zuidelijke gedeelte van de campus, specifiek TU Delft Campus Zuid . Dit gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waar ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd. Het gaat daarbij om samenwerking binnen de TU Delft én kruisbestuiving met de diverse bedrijven op de TU campus. Naast de ontwikkeling voor het nieuwe QuTech gebouw maken ook de volgende projecten onderdeel uit van het ontwikkelprogramma van TU Delft Campus Zuid; nieuwbouw Logistiek & Milieu, nieuwbouw Physics, nieuwbouw Generiek Onderwijsgebouw Zuid, nieuwbouw Parkeergebouw Zuid en de inrichting van het buitengebied (ondergronds en bovengronds). Daarnaast is er ruimte vrijgehouden voor de eventuele ontwikkeling van een nieuwe Cleanroom én House of Quantum. Meer informatie over TU Delft Campus Zuid en wat daar te gebeuren staat vind je op de campus development pagina’s.

Nieuwbouw QuTech

Op hoofdlijnen zal het toekomstige gebouw QuTech gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van hoogstaand en innovatief onderzoekop het gebied van quantumtechnologie
  • Samenwerkingtussen onderzoekers, bedrijven, studenten?
  • Ontvangst, ontmoeting en samenwerking met externe partijen.

Facts & Figures

  • 14.000 m2 binnenruimte (bruto vloeroppervlak)
  • Werkplekken voor QuTech
  • Werkplekken voor services en ondersteuning
  • Studieplekken voor masterstudenten en het onderzoeksprogramma van QuTech (cryostaten en cryo/laseropstellingen

CO2-neutrale en circulaire campus in 2030

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus met als doel een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Het nieuwe QuTech gebouw zal bijdragen aan deze doelstelling. Het bouwproject wordt volgens de internationaal erkende Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) standaard gerealiseerd. BREEAM kent meerdere niveaus, de ambitie voor het nieuwe gebouw QuTech is BREEAM Excellent. Hiermee wordt de ambitie gezet om nóg duurzamer te bouwen, o.a. met gebruikte materialen, isolatie op basis van natuurlijke materialen, energieneutraliteit, en energiezuinige installaties.

Meer over QuTech

QuTech is aangewezen als Nationaal Icoon door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vanwege het baanbrekende en innovatieve karakter, het economische potentieel voor Nederland en de mogelijke bijdrage aan grote maatschappelijke uitdagingen. QuTech wordt beschouwd als een van de belangrijkste onderzoekscentra op het gebied van quantum-technologie ter wereld.

De onderzoeks- en engineeringactiviteiten van QuTech worden uitgevoerd in drie divisies: Quantum Computing, Quantum Internet en Qubit Research. De huidige divisies en ondersteunende teams van QuTech omvatten meer dan 320 nieuwsgierige mensen en zal de komende jaren een grote groei door maken om alle ambities waar te maken.

Lees meer