Gebiedsvisie Campus Zuid

De gebiedsvisie voor campus Zuid is momenteel in ontwikkeling. Het gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waar ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd. Samenwerking binnen de TU Delft èn kruisbestuiving met de diverse bedrijven op de campus. Want juist samen komen de mooiste innovaties tot stand.

ndeling gebied

Wat komt er precies in het gebied en op welke plek? Dit worden de komende jaren, stap voor stap, ingevuld. De ontwerpers gaan samen met de toekomstige gebruikers aan de slag om een goede indeling te maken.

De puzzel ziet er op dit moment als volgt uit en wordt de komende jaren nog verder aangevuld:

  • Physics: een gebouw voor de afdelingen van de faculteit TNWdie momenteel in gebouw 22 aan de Lorentzweg gevestigd zijn. Deze afdelingen verhuizen naar de nieuwbouw Physics. De meest geschikte locatie hiervoor is de huidige locatie van de afdeling Logistiek en Milieu Op deze plek zijn de meest trillingsarme gronden in het gebied; wat heel belangrijk is voor het trillingsgevoelige onderzoek dat bij TNW plaatsvindt.
  • de faciliteit Logistiek en Milieukomt in een nieuw gebouw iets verderop in dit gebied
  • een gebouw voor QuTech, het instituut van TU Delft en TNO voor de ontwikkeling van quantumtechnologie.
  • De globale indeling wordt de komende tijd verder verfijnd: dan wordt bekend waar de gebouwen exact komen. Hoe deze eruit gaan zien qua vorm, materiaal en hoogte wordt nog uitgewerkt door architecten.

Horeca
Wat is een campus zonder goede horeca en fijne plekken om te studeren en te relaxen? De toekomstige horeca wordt verspreid over verschillende locaties. Verder komt er genoeg ruimte om te wandelen, een balletje te trappen of even te frisbeeën. In een natuurlijke omgeving, met verschillende plantensoorten voor een rijke biodiversiteit.

Ontwerp
De uitgangspunten voor het vormgeven van het gebied worden vastgelegd in een stedenbouwkundig inrichtingsplan. Dit is een tekening met onderdelen als bouwkavels, wegen, water, groen en logistieke routes. Daarnaast is een goede en veilige bereikbaarheid belangrijk voor de duizenden studenten, docenten en werknemers. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer, op de fiets en met de auto. Met uiteraard voldoende fietsenstallingen en parkeerplaatsen.
Al deze aspecten worden meegenomen bij het inkleuren van het ‘canvas’ van het gebied. De TU Delft werkt hierbij samen met de gemeente Delft en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Duurzaamheid
De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus, met als doel een CO2-neutrale,,circulaire en klimaatadaptieve campus in 2030. TU Delft campus Zuid is bij uitstek de plek waar duurzaamheid op de ontwerptafel vorm kan krijgen. Denk aan bouwen met gebruikte materialen, isolatie op basis van natuurlijke materialen, energieneutrale en -leverende gebouwen en  energiezuinige installaties. Ook het terrein wordt duurzaam ingericht. Bijvoorbeeld met innovatieve bestrating of uitvindingen die wetenschappers graag willen testen op de campus. Denk aan een praktijkopdracht voor waterberging, bodemonderzoek of een slijtagetest met asfalt.

Facts and figures

  • Oppervlakte gebiedsontwikkeling: 320.000 m2
  • Optimale condities voor trillingsgevoelig onderzoek
  • Duurzaam en circulair