Physics

De komende jaren wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de TU Delft Campus. Eén van de ontwikkelingen hierin is nieuwbouw van het gebouw Physics, ter vervanging van huisvesting voor de afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) die in gebouw 22 gevestigd zijn. Naast state-of-the-art laboratoria en onderwijsfaciliteiten, zal er een toekomstbestendige kantooromgeving gerealiseerd worden. Gebruikers van het nieuwe gebouw worden studenten, onderzoekers, docenten, ondersteunend personeel en bezoekers uit het bedrijfsleven. Op dinsdag 18 januari 2022 werd het definitieve investeringsbesluit door het College van Bestuur (CvB) genomen. In het zuiden van de Campus zijn reeds afdelingen van TNW gehuisvest in de gebouwen 50,58 en 67. Met de realisatie van Nieuwbouw Physics zal de hele faculteit TNW in het zuiden van de Campus worden gesitueerd.

Ontwerp: Ector Hoogstad Architecten
De afbeeldingen die op deze pagina gebruikt worden dienen puur ter illustratie.  Er kunnen nog wijzigingen optreden in het ontwerp van het nieuwe Physics-gebouw.

Ontwikkelprogramma TU Delft Campus Zuid

De nieuwbouwontwikkeling Physics is onderdeel van de gebiedsontwikkeling op TU Delft Campus Zuid. TU Delft Campus Zuid biedt de ruimte om de plannen beschreven in de TU Delft campusstrategie te realiseren. Dit gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waar ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd. Het gaat daarbij om samenwerking binnen de TU Delft én kruisbestuiving met de diverse bedrijven op de TU campus.

Naast de ontwikkeling van het gebouw Physics maken ook de volgende projecten onderdeel uit van het ontwikkelprogramma in TU Delft Campus Zuid: nieuwbouw Logistiek & Milieu, nieuwbouw QuTech, nieuwbouw Generiek Onderwijsgebouw Zuid, nieuwbouw Parkeergebouw Zuid en de inrichting van het buitengebied (ondergrond en bovengrond). Met het Generieke Onderwijs gebouw ontstaat een centrale onderwijsvoorziening voor de hoofdgebruikers in het ontwikkelgebied zuid: de faculteiten TNW en L&R. Daarnaast is er ruimte vrijgehouden voor de eventuele ontwikkeling van een nieuwe Cleanroom. Meer informatie over TU Delft Campus Zuid en wat daar te gebeuren staat vind je op de campus development pagina’s.

Gebouw Physics

Op hoofdlijnen zal het toekomstige gebouw Physics gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  1. Het uitvoeren van hoogstaand en innovatief onderzoek op het gebied van quantumtechnologie, nanotechnologie, fotonica, en beeldvormingstechniek.
  2. Het aanbieden van bachelor en master onderwijs in technische natuurkunde inclusief practica en het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en experimenten, en het aanbieden van minor en master onderwijs van de TU Delft Lerarenopleiding en science communication.
  3. Samenwerking tussen onderzoekers.
  4. Ontvangst, ontmoeting en samenwerking met externe partijen.

Nieuwe locatie

De huidige locatie van de faciliteit Logistiek en Milieu is de beoogde plek voor het gebouw Physics. Logistiek en Milieu wordt verplaatst naar een nieuw gebouw in hetzelfde gebied. De vrijgekomen grond voldoet aan de benodigde VC-F trillingseis en EMC-eisen voor het onderzoek van de faculteit TNW. Een ander groot voordeel van deze locatie is dat de Faculteit TNW in de nabijheid van de andere drie TNW gebouwen komt. Het nieuwe gebouw is straks de directe buur van het huidige gebouw voor molecular and life sciences en het Katalyse Lab (gebouw 58, 67) en het Reactor Instituut Delft (gebouw 50).

CO2-neutrale en circulaire campus in 2030

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus met als doel een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Het gebouw Physics zal bijdragen aan deze doelstelling. Het bouwproject wordt volgens de internationaal erkende Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) standaard gerealiseerd. BREEAM kent meerdere niveaus, de ambitie voor het gebouw Physics is BREEAM Excellent. Hiermee wordt de ambitie gezet om nóg duurzamer te bouwen, o.a. met gebruikte materialen, isolatie op basis van natuurlijke materialen, energieneutraliteit, en energiezuinige installaties.