Campusontwikkeling

De TU Delft behoort tot de wereldtop van universiteiten en staat bekend om baanbrekend onderzoek, excellent onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. Hiervoor zijn faciliteiten en gebouwen nodig die dit ondersteunen. De campus – met ruim 160 hectare een van de grootste universiteitscampussen ter wereld – is continu in ontwikkeling. We creëren een omgeving die past bij een topuniversiteit, waarin iedereen het maximale uit zichzelf en elkaar haalt. Een plek waar innovatie en milieubewustzijn hand in hand gaan. De TU Delft heeft een stevige duurzaamheidsambitie: een CO2-neutrale, klimaatadaptieve en circulaire campus in 2030.

Campusvisie 2040

Het strategisch kompas voor de (her)ontwikkeling van de campus op de lange termijn

Gebiedsvisies

Uitwerking van de Campusvisie 2040; richtinggevend voor de korte termijn (5 tot 10 jaar)

Projecten

Een overzicht van de grootste lopende en afgeronde projecten.

Voorbereid op de toekomst

De dienst Campus Real Estate & Facility Managent (CREFM) beheert en vernieuwt de campus met de focus op duurzaamheid, flexibiliteit en betaalbaarheid. Daarnaast is er ook aandacht voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Er wordt slim en efficiënt gebruik gemaakt van elke vierkante meter. Alle projecten zijn een uitwerking van de campusvisie van de TU Delft. Voortvloeiend uit deze campusvisie worden gebiedsvisies gemaakt met een concrete ruimtelijke uitwerking. Deze gebiedsvisies geven weer waar CREFM de komende jaren de focus op legt. Belangrijke focuspunten zijn het verdichten van de campus en het toevoegen van woningen en voorzieningen ten behoeve van een levendige campus.

Historie

TU Delft Campus in cijfers

Lees meer over de TU Delft Campus
0
Gevestigde bedrijven op campus
0
Start-ups op campus
0
Banen op campus
0
Studenten op campus