TU Delft spin-off BlueGen.ai heeft een platform voor synthetische data ontwikkeld dat data-uitwisseling en samenwerking mogelijk maakt in privacygevoelige situaties. Het gepatenteerde BlueGen.ai-platform past wiskundige principes toe om veilige synthetische data te genereren.

BlueGen.ai, een Delft Enterprises portfoliobedrijf, heeft een platform voor synthetische data ontwikkeld dat geanonimiseerde data uit bestaande data genereert. Deze data is niet te herleiden is naar de originele privacygevoelige data. En het BlueGen.ai-platform creëert synthetische data die lijkt op de onderliggende bestaande data en zich net zo gedraagt. Hierdoor is de synthetische data geschikt voor waardevolle data-analyses die tot nu toe beperkt werden door privacybescherming.

Groot potentieel

Het potentieel is groot: de wereldwijde markt voor het genereren van synthetische data bedroeg in 2021 123,3 miljoen dollar en marktonderzoeksbureau Grand View Research verwacht een jaarlijks groeipercentage van 34,8% van 2022 tot 2030, wat leidt tot een omzetprognose van 1,79 miljard dollar in 2030. Technologisch onderzoeksbureau Gartner verwacht dat tegen 2025, synthetische data het verzamelen van persoonlijke klantgegevens zal verminderen, waarmee 70% van de sancties tegen privacyschending wordt voorkomen.

BlueGen.ai is een soort datakraan die bestaande data omzet in bruikbare en veilige data

‘Betere data dan de bestaande data’

“Ik ben heel enthousiast over dit initiatief van Delft Enterprises, de TU Delft en mijn co-founders en de financiering die we krijgen omdat BlueGen.ai samenwerkingen en kansen mogelijk maakt die tot nu toe onmogelijk waren,” zegt Iman Alipour, co-founder en CEO van BlueGen.ai. “Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg waar huisartsen waardevolle patiëntgegevens hebben die kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Privacywetgeving verbiedt het verwerken van zulke gegevens, maar BlueGen.ai genereert synthetische data uit bestaande patiëntgegevens die niet te herleiden is naar een individuele patiënt. Terwijl de betekenis van de data wel behouden blijft en zo helpt bij het ontwikkelen van betere medicijnen.”

“Naast veilige data creëert BlueGen.ai ook betere data dan de bestaande data,” zegt Lydia Chen, associate professor aan de TU Delft en Technical Advisor bij BlueGen.ai. “De ai-extensie in onze bedrijfsnaam staat daar niet voor niets. Want via machine learning kan BlueGen.ai ook synthetische data genereren die onvolledige bestaande data aanvult en compleet maakt. BlueGen.ai is een soort datakraan die bestaande data omzet in bruikbare en veilige data.”

Delft Enterprises ondersteunt BlueGen.ai bij het commercialiseren van de synthetische data-oplossing door startup-financiering te regelen en experts uit het bedrijfsleven en investeerders in te schakelen. “Wij zagen het potentieel van Lydia Chen’s onderzoek en daarom brachten we haar in contact met Iman Alipour die veel ervaring heeft als ondernemer in data-driven bedrijven,” zegt Paul Althuis, directeur van Delft Enterprises, “Hiermee zorgen we ervoor dat deze veelbelovende technologie echt impact in de samenleving kan hebben.”

Benieuwd naar meer? In dit artikel wordt de technologie van BlueGen.ai verder uitgelegd.

Get in touch

We believe in the power of collaboration. TU Delft Campus is your gateway to making meaningful connections with a community of likeminded pioneers.

Ruth de Vries

+31 648 51 11 22

Sign up for our Pioneering Tech newsletter

Sign up