Stadsklimaatbos Bouwkunde

Vergroening van de campus speelt een belangrijke rol bij het doel van de TU Delft om in 2030 volledig duurzaam te opereren. De universiteit vergroent gebouwen en buitenruimtes en verbetert de kwaliteit van bestaand groen. Een van de locaties is het voorplein bij de faculteit Bouwkunde. Het wordt heringericht als stadsklimaatbos, bestaande uit een wadi met verschillende soorten bomen. Na de metamorfose is het voorplein niet alleen een fijnere verblijfsplek; het biedt ook ruimte voor nieuwe onderzoeken. Vergroeningslocaties op de campus zijn specifiek gekozen vanwege hun functie als belangrijke ecologische verbindingszones, of als gebieden waar verkoeling en schaduw nodig zijn om de campus beter bestand te maken tegen toekomstige uitdagingen.

Wetenschappelijk onderzoek

Dankzij eerder onderzoek naar hittestress op het voorplein weten we precies waar de meest verkoelende bomen geplaatst moet worden. De bestaande bomen uit dat eerdere onderzoek worden nu in de wadi’s geplant. Voor het nieuwe stadklimaatbos is er ook weer volop onderzoek gedaan, denk aan biodiversiteit en aan innovatieve aanleg. Hier kun je meer over lezen in  het artikel ‘Van bakstenen naar boomwadi’. En het onderzoek stopt niet bij de aanleg van het stadsklimaatbos. Onder leiding van de onderzoeksgroepen Urban Ecology en Urban Forestry wordt het de komende jaren op verschillende niveaus: van de bodem tot in de lucht en van uitstoot tot biodiversiteit.

EcoCampus

De TU Delft streeft naar een EcoCampus, een plek waar mens en natuur samen leven. Een grotere biodiversiteit zorgt voor een gezond ecosysteem en draagt bij aan een klimaatadaptieve campus. Hiermee wordt schade van klimaatverandering beperkt en worden kansen door klimaatverandering benut.

Duurzaam ontwerp

Circulariteit

 • De bestaande betonmaterialen, zoals tegels en betonbanden, die vrijkomen bij de werkzaamheden worden in verschillende fracties gebroken en toegepast als fundering onder het pad tussen de wadi’s. Hiermee worden de kapotte / gebroken tegels, opsluitbanden en klinkers nogmaals gebruikt.
 • De bestaande gebakken klinkers worden grotendeels hergebruikt in de bestrating rondom de wadi’s. De klinkers die niet nodig zijn, worden op andere locaties op de campus gebruikt. Gebakken klinkers zijn duurzaam, omdat ze vele tientallen jaren mee kunnen en een langere levensduur hebben dan betonnen bestratingsmaterialen.
 • De bestaande fietsenrekken worden hergebruikt op andere locaties op de campus, daar waar extra fietsenrekken nodig zijn of als vervanging van kapotte rekken.
 • De bestaande lichtmasten worden hergebruikt op een andere locatie op de campus.

Materiaalgebruik

 • Het wandelpad tussen de twee wadi’s wordt uitgevoerd in natuursteen (gezaagd graniet). Dit heeft een lange levensduur.
 • De lichtmasten zijn van Accoya hout. Deze houtsoort valt in duurzaamheidsklasse 1 en is het meest duurzame hout ter wereld. Het blijft bovengronds 50 jaar in topconditie. Het hout is gegarandeerd van constante kwaliteit volgens vastgestelde normen.

Meubilair en fietsenstalling

 • In het midden van het wandelpad tussen de wadi’s komen innovatieve banken die door studenten van de faculteit Bouwkunde zijn ontwikkeld. Deze banken zijn voorzien van metalen elementen waarmee energie wordt opgewekt. Het is daarmee mogelijk om bijvoorbeeld een mobiele telefoon op te laden.
 • Er worden fietsenrekken rondom het stadsklimaatbos geplaatst.

Bestrating

 • De bestaande bestrating rondom het stadsklimaatbos wordt opnieuw aangelegd, aflopend richting de wadi’s om zoveel mogelijk water bij de bomen te krijgen.
 • Tussen de twee wadi’s komt een doorgang van bestrating van natuursteen met daaronder een fundering van diverse steenfracties, de zogenoemde Stockholm-methode: de bomen kunnen hierdoor goed onder de bestrating doorgroeien.

Waterberging

 • Op de hoeken van het faculteitsgebouw worden de regenafvoeren afgekoppeld van de riolering en aangesloten op bovengrondse spuwers. Via een zichtbare goot wordt het water afgevoerd naar de wadi’s. De uitstroomopeningen van de spuwers krijgen de vorm van de vlam in het TU Delft-logo.

Verlichting

 • De lichtmasten zijn van hout. Wanneer er mensen op het plein aanwezig zijn, geven de masten wit licht voor de zichtbaarheid en veiligheid. In de nachtelijke uren wordt het licht gedimd naar amberkleur. Langs de bestrating komt sfeerlicht met dezelfde uitstraling. De paaltjes langs het pad zijn strategisch geplaatst om het pad te verlichten met minimale verstoring van de omliggende natuur.

Facts and figures

 • 760 m2 stadsklimaatbos
 • 25 bomen geplant
 • 25 verschillende soorten bomen
 • 260 m3 waterbergingscapaciteit
 • 4 waterspuwers
 • Lichtmasten zijn van Accoya hout: de meest duurzame houtsoort
 • Amberkleurige verlichting
 • Hergebruik materialen voor fundering en bestrating
 • Innovatieve banken met oplaadfunctie
 • Verschillende hoogtes in de wadi, zodat 25 verschillende soorten (met verschillende eisen aan hun groeiplaats) in de wadi passen
 • De bomen worden opgenomen in de collectie van de Botanische Tuin
 • 3 verschillende groepen vegetatie. Elke groep trekt een verscheidenheid aan vogels en insecten aan

Planning

 • Ontwerp: 2022
 • Uitvoering: Start Q2 (april) – Q3 (juli) 2024

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je contact opnemen met secr-CREFM@tudelft.nl.