Riolering Mekelweg

Werkzaamheden onder het voetgangerspad en fietspad aan de Mekelweg in 2021.

Deze werkzaamheden zijn nodig voor reparaties van lekkages en het voorkomen van verzakkingen: oftewel om een toekomstbestendige riolering voor de gehele campus te garanderen. De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd en duren tot eind september 2021.

Planning voor de fasering

Fase 1

  • 29 maart – begin juli
  • Stieltjesweg, kruispunt TN en CiTG tot aan Berlageweg: 29 maart – begin mei
  • Berlageweg t/m Jaffalaan: begin mei – eind augustus

Fase 2

  • eind juni – september
  • Berlageweg tot van den Broekweg (ingang X)

Fase 3

  • half augustus – eind september
  • Van den Broekweg tot aan het Kruithuispad

Fase 4

  • augustus – eind september
  • Heertjeslaan tot aan de Uytenbogaartsingel

Omleidingsroutes

Fietsers worden omgeleid via de Schoemakerstraat en de Leeghwaterstraat. Zie hiervoor de plattegrond voor omleidingsroutes.

Vanuit de mobiliteitsvisie en het ruimtelijk ontwikkel perspectief van de TU Delft wordt een eerste aanzet gemaakt om fietsers te motiveren alternatieve routes te gebruiken. De omleidingen worden via deze routes geleid. Ook wordt er van noord naar zuid bekeken waar fietsers en voetgangers samenkomen. Voor deze kruispunten komen voorstellen om veiligheid en doorstroming te verbeteren. Zo werken we toe naar een toekomstbestendige campus. Een parkachtig voetgangersgebied waar de fiets ‘te gast is’.

Overige werkzaamheden

Aangezien het Mekelfietspad gefaseerd open ligt, worden gelijk andere noodzakelijke werkzaamheden meegenomen zoals het vervangen van oude kabels en leidingen (ICT), vernieuwing van de openbare verlichting (LED), aanleg mantelbuizen ten behoeve van het glasvezel tracé (ICT) en overige kabels en leidingen.

Voor meer informatie en vragen:

Neem contact op met Park Management: Parkmanagement-cre@tudelft.nl

Meer informatie

Voor vragen over dit project of andere projecten op de campus, neem contact op met Park Management van Campus Real Estate & Facility Management.

Voor het aanvragen van een tour, neem contact op met secr-crefm@tudelft.nl.