Ontwerp door: cepezed

Logistiek & Milieu

Laatste nieuws: 1e paal Logistiek & Milieu

De afdeling Logistiek en Milieu (L&M) faciliteert de inkoop, opslag en distributie van laboratoriumbenodigdheden, chemicaliën en gassen die gebruikt worden door de verschillende laboratoria van de TU Delft. Het huidige gebouw van L&M gaat verhuizen naar een nieuw gebouw iets verderop in het zuidelijke deel van de campus aan de Heertjeslaan. De nieuwbouwontwikkeling L&M is onderdeel van de gebiedsontwikkeling op TU Delft Campus Zuid. Dit gebied biedt de ruimte om de plannen beschreven in de TU Delft campusstrategie te realiseren.

Trillingsarme grond

De huidige locatie van L&M, gelegen aan de Anthony Fokkerweg, zal straks de nieuwe plek worden voor nieuwbouw van het gebouw Physics. Het nieuwe Physics gebouw vervangt de huisvesting voor de afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) die momenteel in gebouw 22 gevestigd zijn. De meest geschikte locatie voor het nieuwe Physics gebouw bleek de huidige locatie van L&M. Op deze plek zijn de meest trillingsarme gronden van de TU campus; wat heel belangrijk is voor het trillingsgevoelige onderzoek dat bij TNW plaatsvindt.

Open en groene uitstraling

Waar logistieke centra vaak ‘zijn weggestopt’ in een blokkendoos achter een hekwerk wordt het nieuwe L&M een gebouw met een “groene” en open uitstraling. Op het gebied van duurzaamheid ligt de lat hoog. Naast het welzijn van de medewerkers en de minimalisatie van de CO2-impact, speelt circulariteit een belangrijke rol. Niet alleen circulair ontwerpen en bouwen, maar ook circulair beheren en onderhouden. Doel is de gebruiksduur van de gebouwen, producten en materialen te maximaliseren. Bij einde gebruiksduur kunnen producten en materialen op hoogwaardige wijze worden hergebruikt.

Planning

  • Ontwerp – start Q1 2021
  • Uitvoering – start Q1 2023
  • Oplevering – Q1 2024
  • In gebruik – Q2 2024