Reconstructie Landbergstraat

De Landbergstraat wordt zowel ondergronds als bovengronds opnieuw ingericht. De riolering wordt vervangen en kabels en leidingen worden vervangen of verlegd. De straat gaat er bovendien anders uit zien met nieuwe bestrating, meer groen, een aparte voetgangersstrook en nieuwe verlichting.

Duurzaam ontwerp

De TU Delft werkt toe naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus met aandacht voor de verbetering van biodiversiteit en leefkwaliteit. De reconstructie van de Landbergstraat draagt hieraan bij.

Riolering
De riolering is berekend op korte hevige buien, die door klimaatverandering steeds vaker voorkomen.

Groen
De nieuwe straat wordt groener: er komen groene gevels en in het midden komt een groenstrook met bomen en lage beplanting. Deze groenstrook dient ook als opvang voor regenwater en de bomen zorgen voor schaduw en dus verkoeling bij warm weer.

LED-verlichting
De verlichting wordt aangepast naar de standaard van de TU Delft: LED-verlichting. Ook de lichtmasten langs de Jaffalaan en op het parkeerterrein tussen de faculteit TBM en het internationaal kind centrum worden vervangen.

Hergebruik oude klinkers
De klinkers van de oude straat worden hergebruikt bij het eindpunt van tramlijn 19 dat bij P2 wordt gerealiseerd.

Facts and figures

  • Groenstrook als opvang voor regenwater
  • Schaduw en verkoeling door bomen
  • Groene gevels
  • LED-verlichting
  • Aparte voetgangersstrook

Planning

  • Start uitvoering: 5 juni 2023
  • Straat gedeeltelijk in gebruik (van de Mekelweg tot en met de toegang tot fietsenstalling Coffee & Bikes): 1 september 2023
  • Gehele straat in gebruik: oktober 2023
  • Plaatsen verlichting en planten van bomen en ander groen: oktober/november 2023

Meer informatie

Vragen over dit project of (andere) werkzaamheden op de campus? Neem contact op met team Parkmanagement van Campus Real Estate & Facility Management.