Tramlijn 19

Op dit moment rijdt tramlijn 19 van de halte Anthoniushove in Leidschendam tot station Delft. In de toekomst zal de tram over de campus van de TU Delft rijden en ligt het eindpunt bij X (het sport- en cultuurcentrum van TU Delft).

Ter voorbereiding is de Sebastiaansbrug, die het centrum van Delft en onze campus verbindt vervangen omdat deze in slechte staat verkeerde. Daarna vinden de voorbereidende ontwerpen en werkzaamheden plaats om de tram te laten rijden. Denk hierbij aan het ontwerp van het eindpunt, het plaatsen van de masten voor de bovenlijn, het aanleggen van de bovenlijn en andere infrastructuur.

Bijzonder onderdeel van het project is het systeem dat de elektromagnetische velden compenseert, die door het rijden van de tram ontstaan. Deze elektromagnetische velden kunnen anders de testopstellingen en onderzoeken beïnvloeden. Wanneer hier meer over bekend is (methode, plan van aanpak, gevolgen voor de omgeving), worden de faculteiten hierover geïnformeerd.

Na aanleg van de trambaan en het compensatiesysteem, volgen enkele maanden van tests en metingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project en de planning, zie de website van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (opdrachtgever voor de aanleg van de trambaan). Wanneer meer bekend is over de werkzaamheden die op de campus van de TU Delft plaatsvinden en welke gevolgen deze hebben, wordt dit (onder andere) op deze site bekendgemaakt. Werkzaamheden die impact hebben op bereikbaarheid of hinder veroorzaken, zullen via meerdere kanalen worden gecommuniceerd.

Heb je vragen over het deel van het traject op de campus van de TU Delft? Dan kun je contact opnemen met de projectmanager van Campus and Real Estate, Dick Huybens, via Dick.Huybens@tudelft.nl.