Tramlijn 19

Op dit moment rijdt tramlijn 19 van de halte Anthoniushove in Leidschendam tot station Delft. Het is de bedoeling dat de tram gaat doorrijden naar de TU Delft Campus.

Maatregelen tegen verstoring onderzoek op de campus

Door het gebruik van een nieuw, zwaarder type tramvoertuigen zijn er zwaardere maatregelen nodig voor het minimaliseren van elektromagnetische velden en het dempen van trillingen die door het rijden van de tram ontstaan. De trambaan moet hiervoor opgebroken worden en deels opnieuw worden aangelegd.

Prof.dr.ir. Pieter Kruit van de faculteit TNW heeft het verbeterde Elektromagnetisch reductiesysteem (EMrs) ontworpen. Het EMrs is een TU Delft gepatendeerde vinding en wordt al toegepast in de railinfrasystemen van Ulm (Duitsland), Lund (Zweden) en dichter bij huis in Utrecht.

Dr.ir. Michaël Steenbergen van de vakgroep Mechanics and Physics of Structures van de faculteit CiTG heeft een specifieke trambaanconstructie ontworpen die trillingen vermindert en uniek is in zijn soort.
Het EMrs en de trambaanconstructie zorgen er samen voor dat het hoogwaardig technisch wetenschappelijk onderzoek dat op de campus plaatsvindt, niet wordt verstoord.

Werkzaamheden

Momenteel wordt hard gewerkt aan zowel het technische als het esthetische ontwerp van de trambaan en het eindpunt. Uiteraard moet de baan aansluiten op de reeds aanwezige infrastructuur en uitgangspunt is dat de parkachtige uitstraling van de TU Delft Campus daarbij behouden blijft. Als de ontwerpen zijn afgerond, starten de voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Denk hierbij aan het verwijderen en opnieuw aanleggen van de trambaan, het plaatsen van de masten voor de bovenlijn, het aanleggen van de bovenlijn, een nieuwe eindhalte en andere infrastructuur

Meer informatie

Voor meer informatie over het project en de planning, zie de website van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die opdrachtgever is voor de aanleg van de trambaan. Wanneer meer bekend is over de werkzaamheden die op de campus van de TU Delft gaan plaatsvinden en welke gevolgen deze hebben, wordt dit (onder andere) op die website bekendgemaakt. Werkzaamheden die impact hebben op bereikbaarheid of op een andere manier hinder veroorzaken, zullen via meerdere kanalen worden gecommuniceerd.

Heb je vragen over het traject op de campus? Dan kun je contact opnemen met de projectmanager van Campus Real Estate & Facility Management, Dick Huybens via Dick.Huybens@tudelft.nl.