Tramlijn 19

Op dit moment rijdt tramlijn 19 van de halte Anthoniushove in Leidschendam tot station Delft. Naar verwachting rijdt de tram in het voorjaar van 2024 door naar de TU Delft Campus.

Vernieuwing trambaan op de campus

Een nieuw, zwaarder type tramvoertuig geeft op de bestaande trambaan teveel trillingen en elektromagnetische straling af, waardoor onderzoek op de campus kan worden verstoord. Daarom wordt de trambaan tussen de Aula en X (gebouw 37) verwijderd en opnieuw aangelegd. Bovendien wordt in de Van den Broekweg – naast de parkeergarage op P2 – een nieuwe eindhalte gebouwd. Deze vormt tevens het keerpunt van tramlijn 19.

TU Delft gepatenteerd systeem

Bij de ontwikkeling van de nieuwe trillingsarme trambaan zijn wetenschappers van de faculteiten TNW, CiTG en EWI betrokken met expertises in betontechnologie, railengineering en elektromagnetisme. Dit heeft er mede toe geleid dat de nieuwe trambaan wordt voorzien van een TU Delft verbeterd gepatenteerd systeem dat de elektromagnetische straling vermindert.

Prof.dr.ir. Pieter Kruit van de faculteit TNW heeft het verbeterde Elektromagnetisch reductiesysteem (EMrs) ontworpen. Het EMrs is een TU Delft gepatendeerde vinding en wordt al toegepast in de railinfrasystemen van Ulm (Duitsland), Lund (Zweden) en dichter bij huis in Utrecht.

Dr.ir. Michaël Steenbergen van de vakgroep Mechanics and Physics of Structures van de faculteit CiTG heeft samen met Prof.dr.ir.van Erik Schlangen (Professor of Experimental MicroMechanics) een specifieke trambaan- en betonconstructie ontworpen die trillingen vermindert en uniek is in zijn soort.
Het EMrs, de trambaanconstructie en de betonconstructie zorgen er samen voor dat het hoogwaardig technisch wetenschappelijk onderzoek dat op de campus plaatsvindt, niet wordt verstoord. In de animatie hieronder wordt dit uitgelegd.

Werkzaamheden en planning

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is opdrachtgever van de aanleg van de trambaan en verantwoordelijk voor de uitvoering. De directie Campus Real Estate & Facility Management toetst die uitvoering. Meer en actuele informatie over de werkzaamheden en planning vind je op de projectsite van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Volg het project via de BouwApp.