Ontwikkelgebieden

Een topuniversiteit floreert in een omgeving die uitdaagt en inspireert. We streven naar faciliteiten, gebouwen en ruimten die studenten en medewerkers maximaal ondersteunen en die, in samenhang, een aangenaam en eigentijds leer- en leefklimaat scheppen. Daarom vernieuwen we de campus.

De campus bestaat uit verschillende gebieden met ieder een eigen signatuur en mogelijkheden voor ontwikkeling. Duurzaamheid van voorzieningen en gebruik staat hierbij centraal. Door bestaande ruimten anders in te delen en te beheren kunnen we ze beter benutten.

TU Delft Campus Zuid