Herinrichting Leeghwaterstraat

Een aantrekkelijke campus met een uitgebreid fiets- en voetgangersnetwerk in een deels autoluw gebied. Dat is waar de TU Delft naartoe werkt. De Leeghwaterstraat maakt deel uit van deze verandering en werd aangepast naar een fietsstraat, waar de auto ’te gast’ is. De straat is als fietsstraat bereikbaar voor auto’s en laad- en losverkeer.

Naast de herinrichting is ook de ondergrondse infrastructuur zoals riolering en kabels en leidingen vervangen. De oude riolering was deels beschadigd door wortelgroei van bomen. Door de vervanging van de riolering is de waterhuishouding in het midden-westelijke deel van de campus verbeterd.

Facts and figures

  • Straatlengte: 750 meter
  • Veel aangrenzende gebouwen en voorzieningen

Planning

  • Start project: Q2 2016
  • Ontwerp: Q1 2017
  • Uitvoering: Q2 2017 – Q4 2017
  • Gereed: Q4 2017