Herhuisvesting TNW RID

Om diverse functies van de faculteit Technische Natuurwetenschappen te kunnen verhuizen naar het Reactor Instituut Delft is de locatie aangepakt. Het project bestond uit nieuwbouw, verbouwingen en realisatie van klantwensen. Daarnaast werden specialistische labopstellingen verhuisd, in intensief overleg met de gebruikers, om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de meest optimale planning te maken, vanwege onderlinge afhankelijkheden van verschillende fases.

Nieuwbouw
• Versnellerlab

Verbouw
• Afronding realisatiefase Labs Oost (RST Fame)
• DEMO werkplaats incl. voorzieningen voor het Mössbauerlab
• NMR centrum
• RID beveiligingsloge en TU Meldkamer
• Tomografielab
• Horeca RID

Klantwens
• Kraanbaan inclusief fundatieherstel experimenteerhal

Facts and figures

Oppervlakte nieuwbouw:

 • Versnellerlab: 100 m²

Oppervlakte verbouw:

 • DEMO werkplaats: 510 m²
 • NMR centrum: 114 m²
 • TU Meldkamer en beveiligingsloge: 66 m²

Planning

Opgeleverd

 • Horeca RID: Q4 2016
 • Labs oost: Q1 2017
 • Verbouw/nieuwbouw: Q4 2016 – Q4 2018

Planning

 • Ontwerp            mei 2016
 • Uitvoering         maart 2017
 • Inrichting          november 2017
 • In gebruik          januari 2018
2023-08-15T21:21:50+02:00