Een interessante vraag die natuurlijk uitnodigt tot een nieuwsgierig bezoekje. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. De ogen en oren van de TU Delft campus, waar alle brand-, inbraak- en noodmeldingen binnenkomen zijn namelijk zwaar beveiligd. Gelukkig kan manager Campusveiligheid Sebastiaan Star alles vertellen over de meldkamer van de TU Delft.

De campus, vergelijkbaar met een middelgrote gemeente

Sebastiaan Star is manager Campusveiligheid bij de TU Delft. Zijn afdeling houdt zich bezig met de fysieke veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers van de campus. Zijn functie valt uiteen in drie onderdelen. In de eerste plaats stuurt zijn afdeling de BHV-organisatie aan. Ten tweede zorgt hij voor de inzet van beveiligers, van het bedrijf G4S. Tot wel 45 beveiligers werken er op de campus. Met een omvang van 160 hectare is dat wel nodig.

Sebastiaan Star: “Onze campus is vergelijkbaar met een middelgrote gemeente, met tot wel 35.000 mensen die er dagelijks verblijven. Met alle problemen die daarbij horen. Inbraak, diefstal, stalking, mensen die onwel worden, brand, noem maar op.”

Centralist houdt camerabeelden in de gaten

En ten derde is zijn afdeling verantwoordelijk voor de meldkamer, waar speciaal opgeleide beveiligers roulerend zijn gestationeerd als centralist. De centralist houdt vier grote beeldschermen met camerabeelden in de gaten en behandelt binnenkomende meldingen van incidenten op de campus. Op de schermen wordt een selectie beelden getoond van de honderden camera’s die verspreid door de campus hangen.

Een nieuwe meldtafel

Onlangs is de meldkamer vernieuwd. Een voor de hand liggende verandering, vindt Star. “Gewoon, een goede stoel, moderne beeldschermen en een overzichtelijke meldtafel, met één toetsenbord, en één muis, waarmee de afzonderlijke digitale hulpsystemen zijn te bedienen. En niet voor ieder systeem een apart toetsenbord en muis.”

Bouwen aan een afdeling campusveiligheid

Deze vernieuwing is een van de resultaten sinds het aantreden van Sebastiaan Star, november 2018. Daarvoor werkte Star bij de ICT-afdeling van TU Delft, waarvan de laatste jaren als manager. Een afdeling Campusveiligheid bestond destijds nog niet, maar er waren uiteraard wel de nodige veiligheidsonderwerpen op de campus waarover TU Delft het gesprek voerde met de hulpdiensten en de gemeente. Het was dan logisch om ook een afdeling op te zetten die zich specifiek zou richten op die campusveiligheid. Hulpdiensten en de gemeente Delft gaven aan behoefte te hebben aan een vast aanspreekpunt.

Maak je een goed plan, dan word je ervan

Als manager ICT schreef Star er een plan voor, over hoe hij dat zou aanpakken, het opzetten van zo’n veiligheidsafdeling. Star werkte als vrijwilliger al meer dan twintig jaar voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, dus hij had kijk op en affiniteit met veiligheid. En, zoals dat vaak gaat, als je een goed plan maakt en je hebt verstand van het onderwerp, dan ‘word je ervan’. Dat overkwam ook Sebastiaan Star, lacht hij.

Digitaliseren van de meldkamer

Naast het vervangen van de ‘hardware’ is het nu tijd om de software aan te pakken. Sebastiaan Star legt het waarom uit aan de hand van hoe een melding op dit moment wordt behandeld. “De centralist krijgt een telefoontje via het noodnummer 015-2788888. Maar ook een brandmelding is mogelijk. Vervolgens werkt de centralist een protocol af, afhankelijk van het type melding. De centralist zet de melding nu nog handmatig door naar de noodzakelijke hulpdiensten en dat is bewerkelijk.  Het kan efficiënter, én digitaal.

Betere kwaliteit, snellere service

“Waar we naartoe willen, is het digitaliseren van onze protocollen”, gaat de manager Campusveiligheid verder. “Wanneer een centralist de digitale velden invult in zijn systeem, wordt de hulp al in gang gezet.” Dat heeft twee grote voordelen. Ten eerste is het beter voor de kwaliteit van hulp; door uniformiteit krijgt iedere hulpvrager dezelfde service. En ten tweede, de hulp is sneller onderweg. “Want als de centralist een adres invult in het systeem, kan er automatisch een melding richting de hulpdiensten, die al onderweg kunnen. Voorheen moest eerst het telefoontje helemaal worden afgehandeld.”

Sebastiaan Star gebruikt voor deze digitaliseringsslag zijn kennis van en ervaring met ICT. “Zo’n meldkamer heeft veel ICT. Het helpt dat je snapt wat er gebeurt in een digitaal systeem. En ik ken de mensen van de ICT-afdeling goed, dat is ook een groot voordeel.”

De volgende vernieuwing staat op stapel

De volgende verandering is een nadrukkelijke koppeling tussen de verschillende hulpsystemen. “En dat deze met elkaar gaan samenwerken”, voegt Star toe. Stel, er komt een brandmelding binnen. Dan wordt automatisch al een deel van de velden ingevuld, en schakelen de camera’s meteen over naar dat gebied. De bhv’ers en brandweer krijgen automatisch een melding. Samenvattend: “We moeten de systemen leren om met elkaar te praten.” Star is eind 2022 begonnen met een pilot van dit geïntegreerde hulpsysteem. Die wordt uitgevoerd bij twee gebouwen van de TU Delft, het gebouw van Campus Real Estate & Facility Management en het faculteitsgebouw van Technische Natuurwetenschappen. De uitkomsten van de pilot zijn op dit moment nog niet bekend.

Richting de komende tien jaar

De stappen geven wat Star betreft wel de richting aan waar de meldkamer zich de komende tien jaar naartoe beweegt. Bijvoorbeeld, als er ergens in een gebouw een pas wordt aangeboden zonder toegewezen rechten, dan draait de camera al naar die deur en wordt de persoon in beeld gebracht. Wanneer de persoon vervolgens de deur ontwricht, kunnen de camera’s de persoon door het hele gebouw volgen”, aldus de manager Campusveiligheid. Gebouwen worden met data steeds slimmer.

‘Over tien jaar krijgen we veel meer informatie uit gebouwsensoren, en die data zullen meer aan elkaar gekoppeld zijn, waardoor geïntegreerde veiligheid ontstaat.

Werk van de beveiliger verschuift

Dit betekent dat een deel van het werk van de beveiliger verschuift richting het werk van de centralist. Die krijgt meer taken en moet meer competenties ontwikkelen, namelijk het analyseren van informatie uit sensoren. Sebastiaan Star vraagt zich af: “Waarom moet een beveiliger ’s ochtends op de fiets stappen om ergens aan de andere kant van de campus een deur van het slot te halen voor de schoonmaakdienst, als hij de deuren ook op afstand kan bedienen, vanuit de meldkamer. Dáár moeten we naartoe.”

Star is tevreden over de stappen die hij met zijn afdeling tot nu toe heeft gezet. “Ik denk dat de investeringen in onze meldkamer hebben geleid tot een betere samenwerking met de hulpdiensten om ons heen. Dat is een goede verbetering en geeft perspectief voor de toekomst.”

Veiligheid blijft ook mensenwerk

Ook de samenwerking met zijn team stemt Star hoopvol over de toekomst. Want hoe digitaal ook, veiligheid blijft mensenwerk. “Het teamgevoel is enorm belangrijk. De beveiligers en centralisten zijn officieel van een ander bedrijf, G4S. Maar daar werken we zo goed mee samen, dat we de beveiligers als ons eigen teamleden beschouwen.”

Sign up for our Campus Community newsletter.

Sign up