TU Delft Campus Zuid wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. We stimuleren hiermee de samenwerking en de ontmoeting binnen de TU Delft én de kruisbestuiving met de diverse bedrijven op de campus. De eerste zichtbare ontwikkeling is de nieuwbouw voor de faciliteit Logistiek en Milieu. Vandaag, 23 februari, sloeg Vice President Operations/Lid College van Bestuur, Marien van der Meer, ceremonieel de eerste paal van dit bijzondere en duurzame gebouw.

“Het is een eer om vandaag ceremonieel de eerste paal te mogen slaan. Logistiek & Milieu is onmisbaar voor de TU Delft nu en in de toekomst. Deze afdeling is letterlijk de grondstof voor het faciliteren van alle onderzoeken en onderwijs op campus” – Marien van der Meer, Vice President Operations/Lid College van Bestuur TU Delft

Logistiek en Milieu

De afdeling Logistiek en Milieu (L&M) faciliteert de inkoop, opslag en distributie van laboratoriumbenodigdheden, chemicaliën en gassen die gebruikt worden in laboratoria van de TU Delft. L&M verhuist naar een nieuw gebouw iets verderop in het zuidelijke deel van de campus aan de Heertjeslaan.

Duurzaam bouwen

Op het gebied van duurzaamheid ligt de lat hoog. Het gebouw L&M en de inpassing ervan zijn natuurinclusief en klimaatadaptief ontworpen. De gekromde daken zijn voorzien van volwaardige beplanting die zowel qua flora als qua fauna aansluit op de biodiversiteit van het omliggende polderlandschap. Middels grote cortenstalen schuifpoorten en begroeide biodiverse taluds is het hekwerk grotendeels onzichtbaar en de beveiligingsgrens op die manier geïncorporeerd in het gebouw. De nieuwbouw bestaat ook zo veel mogelijk uit hernieuwbare en/of hergebruikte materialen. Veel glas levert een open uitstraling op en een optimale daglichttoetreding op de werkvloer. En mede dankzij de zonnepanelen op het dak, die voor een deel hergebruikt worden van de huidige huisvesting, wordt het nieuwe gebouw van Logistiek en Milieu nog duurzamer.

Gebiedsontwikkeling TU Delft Campus Zuid

Zodra het nieuwe L&M gereed is, zal gestart worden met de nieuwbouw Physics (faculteit Technische Natuurwetenschappen). Vrij snel daarna volgen ook het nieuwe gebouw voor QuTech (onderzoeksinstituut voor quantumtechnologie), een nieuw generiek onderwijsgebouw én een nieuwe parkeergarage.

Lees meer