Delft Enterprises is het startpunt voor ondernemende TU Delft medewerkers: zij helpen een goed idee groeien tot een succesvol en winstgevend bedrijf. Een van die goede ideeën kwam van CyberHydra en werd geboren uit frustratie. Het uitvoeren van een laboratoriumexperiment met de hand is vaak een moeilijk en tijdrovend proces, iets wat Dr. Evgeny Uslamin irriteerde. Daarom ontwikkelde hij samen met zijn Delftse collega Dr. Robbert van Putten een gepatenteerde technologie om experimenten te automatiseren. Met deskundige hulp van Delft Enterprises aan de zakelijke kant hebben ze hun technologie omgezet in een propositie en zijn ze begonnen met het testen van hun prototype met gerespecteerde onderzoeksorganisatie TNO, die nu hun industriële partner is. Hoe ongelooflijk dat ook klinkt, mede-oprichter Evgeny laat het logisch klinken: “Het kon beter, dus dat hebben we gedaan”.

Doe het zelf om het goed te doen

Dr. Evgeny Uslamin en Dr. Robbert van Putten werden zakenpartners tijdens hun Ph.D. onderzoek in Delft drie jaar geleden, aan de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de afdeling Chemische Technologie, meer specifiek de Inorganic Systems Engineering group onder leiding van Prof. Evgeny Pidko (tevens wetenschappelijk adviseur bij CyberHydra).
Tijdens hun onderzoek ontstond de behoefte aan geautomatiseerde reactiemonitoring (hier uitgelegd) toen conventionele methoden enorm tijdrovend leken te gaan zijn. Het bouwen van hun gepatenteerde automatische bemonsteringstechnologie was het antwoord op het probleem en was tevens het moment dat hun startup het levenslicht zag.

Delft Enterprises, dat participeert in innovatieve, vroege fase en op technologie gebaseerde spin-off bedrijven van de TU Delft, komt precies op het juiste moment aanwaaien: ‘We hebben een idee voor een bedrijf, wat nu?’ Justin Kok, Innovation Scout bij Delft Enterprises, helpt hen alle stappen van de octrooiaanvraag te doorlopen en overtuigt Evgeny en Robbert ervan dat er commercieel potentieel is voor hun innovatie. Met zijn hulp werd het bedrijf CyberHydra in februari van dit jaar geregistreerd.

Justin’s rol als Innovation Scout betekent dat hij betrokken is bij de eerste fase van de startup. Direct vanaf het begin moeten er harde beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld: kan jouw idee ooit winstgevend zijn en heb je zelf wat nodig is om je bedrijf te laten slagen? Een ongeveinsd maar spannend proces, waar hij hieronder op ingaat.

TU Delft spin-off

Het concept van CyberHydra is eenvoudig, de toepassing daarvan bestond echter niet: een systeem dat geautomatiseerde bemonstering van (bio-)chemische reacties mogelijk maakt. “Dit bestond nog niet, de markt voor technologische ontwikkelingen in laboratoria is vrij passief”, zegt Evgeny. Daarom leek het niet meer dan logisch om met hun eigen innovatie te komen.

Evgeny is sinds drie en een half jaar postdoctoraal onderzoeker in Delft en beschouwt zichzelf in de eerste plaats als wetenschapper. “Pas sinds kort zie ik mezelf ook als ondernemer.”

Hij doelt op de ondernemerservaring die hij heeft opgedaan met hulp van Delft Enterprises, dat aandeelhouder is geworden van CyberHydra.

Geautomatiseerde bemonstering in vogelvlucht

Bijna alles wat we om ons heen zien, is gemaakt met behulp van chemische reacties. Een chemische reactie doet zich voor wanneer een stof met een andere wordt gecombineerd om tot een ​​totaal nieuwe en unieke stof te komen.

Voorbeelden van alledaagse dingen die zich ooit in een chemische reactor (een afgesloten volume zoals een tank of jerrycan) bevonden, zijn brandstoffen voor onze auto’s, medicijnen voor onze huisdieren, plastic voor onze tuinstoelen en kleurstoffen voor onze kleding. Het observeren wat er tijdens het proces in de chemische of biochemische reactor gebeurt wordt reactiemonitoring genoemd.

Reactiemonitoring doet twee dingen: ten eerste helpt het ervoor te zorgen dat de reactie verloopt zoals verwacht. Ten tweede maakt het het mogelijk om waardevolle informatie te verzamelen over het verloop van de reactie, die vervolgens kan worden gebruikt om effectievere processen te ontwerpen. Dit kan door middel van bemonstering, waarbij kleine (en zeer nauwkeurige) hoeveelheden vloeistof uit de reactor worden genomen.

Geautomatiseerde bemonstering betekent natuurlijk dat dit proces geautomatiseerd is, in tegenstelling tot handmatige bemonstering. Dat laatste is een standaardmethode, terwijl deze automatisering nog nieuw is.

Automatisering heeft het voordeel dat het op elk moment kan worden gedaan zonder dat mensen hun kostbare tijd hoeven te besteden, wat betekent dat die tijd aan andere dingen kan worden besteed. De productiviteit neemt daarmee onmiddellijk toe.

Door de hoeveelheid informatie die tijdens onderzoek wordt gegenereerd aanzienlijk te vergroten, is het een basis voor procesoptimalisatie en besluitvormingsprocessen in chemische Research & Development. Dat is precies wat de automatiseringstechnologie van CyberHydra mogelijk maakt.

Het hebben van een netwerk werkt

Zij waren niet de enigen die deze automatisering in baanbrekend vonden, want validatie vanuit de markt volgde snel: TNO werd door hun netwerk naar CyberHydra verwezen en benaderde ze voor een samenwerking. Evgeny is klaarblijkelijk trots: “We waren positief verrast en enthousiast.”

De samenwerking met TNO was waarschijnlijk niet tot stand gekomen als Delft Enterprises hun diensten niet had aangeboden en de twee ondernemende medewerkers had geholpen om van hun innovatieve idee een succesvol bedrijf te maken.

CyberHydra en TNO doorlopen dit jaar meerdere pilotprojecten. “We willen ons product oppoetsen en samen de definitieve versie ontwikkelen”, legt Evgeny uit. In april hebben ze hun eerste opstelling geïnstalleerd in een van de labs van TNO en wetenschappers hebben het systeem getest. Tot nu toe lijken de resultaten veelbelovend. “Ze zien nu al dat ons systeem hen helpt om betere data te verzamelen en dit veel sneller te doen”, zegt Evgeny. Het systeem zal er dit jaar worden gebruikt en zal dan op basis van feedback van TNO worden geüpdatet naar een nieuwere versie.

CyberHydra’s innovatie in drie stappen: plan een experiment, voer hem automatisch uit en analyseer de data

“Ze zien nu al dat ons systeem hen helpt om betere data te verzamelen en dit veel sneller te doen.”

Dr. Evgeny Uslamin (links)
en Dr. Robbert van Putten

Oprichters CyberHydra

‘Het is geweldig om dit soort steun te hebben’

De aanwezigheid van Delft Enterprises maakte het verschil. “Het is geweldig om dit soort steun te hebben”, zegt Evgeny. Hij is vooral tevreden met de hulp die hij kreeg van Ronald Gelderblom, Investment Director, en Justin Kok, Innovation Scout.

Voor Evgeny is het belangrijk om ervaringsdeskundigen in de buurt te hebben die altijd bereikbaar zijn, aangezien Ronald en Justin hen voortdurend van nuttige connecties en ideeën voorzagen over financiering en het bouwen van een organisatie.

“We hadden geen van beiden een achtergrond in het bedrijfsleven, dus het hebben van deze hulplijn is waardevol”, bevestigt Evgeny. “Ik heb het gevoel dat wetenschappers terughoudend kunnen zijn om de stap naar het bedrijfsleven te zetten, mogelijk omdat ze het gevoel hebben dat ze afstand moeten nemen van de wetenschap. Dat en een gebrek aan kennis van zaken. Delft Enterprises heeft me geholpen om deze mindset te veranderen.”

Get in touch

We believe in the power of collaboration. TU Delft Campus is your gateway to making meaningful connections with a community of likeminded pioneers.

Jenny Konings

+31 643 28 77 87

Sign up for our Pioneering Tech newsletter

Sign up