Upgrade onderwijszalen

Binnen de TU Delft faciliteren we excellent onderwijs en hebben we onderwijsruimtes nodig die dit ondersteunen. Jaarlijks worden er verouderde onderwijs zalen voorzien van een upgrade. Dit maakt deel uit van een modernisering van alle zalen campusbreed. De zalen krijgen een efficiëntere indeling waardoor de totale capaciteit vergroot. Naast nieuw meubilair krijgt ook de techniek een upgrade. Wanden en vloeren worden opgefrist en waar nodig wordt de akoestiek verbeterd.

Capaciteit en kwaliteit
Jaarlijks wordt het programma vastgesteld in overleg met betrokken faculteiten. En wordt er gewerkt aan de hand van vooraf gestelde kwaliteitseisen die vermeld staan in het TU Delft Cookbook. Om de 3 a 4 jaar wordt het programma herijkt en afgestemd op de groei van de universiteit.

Facts and figures

  • 180 zalen
  • 15.000 onderwijsplekken
  • Schilderwerk en vloerbedekking
  • Nieuw meubilair
  • AV-middelen
  • ICT en elektriciteit

Planning

  • Voorbereiding: 2015
  • Start uitvoering: 2016
  • Oplevering: 2024

Meer informatie

Voor vragen over dit project of andere projecten op de campus, neem contact op met Park Management van Campus Real Estate & Facility Management.

Voor het aanvragen van een tour, neem contact op met secr-crefm@tudelft.nl.