Parkeerlocatie P-Sports

De parkeerlocatie P-Sports is uitgebreid met meer parkeerplaatsen op het terrein en een (demontabel) parkeergebouw. Dit was noodzakelijk omdat in het Stevingebied het onderwijsgebouw Echo wordt gerealiseerd en het hele gebied opnieuw wordt ingericht. Op termijn worden alle parkeerplekken in dit gebied (circa 400) verplaatst. Het parkeergebouw en het terrein P-sports bieden ruim 800 plekken. De totale parkeercapaciteit in het gebied blijft hiermee gelijk. Vanaf deze locatie zijn omliggende gebouwen goed te voet bereikbaar.

Ook elders op de campus vervangt De TU Delft de komende jaren diverse verspreide parkeerplekken door grotere, goed bereikbare parkeervoorzieningen direct aan de campusring.

Ontwerp

De gevels van de parkeergarage zijn voorzien van verticale gevelbakken met een mix van plantensoorten die meekleuren met de seizoenen. Dit geeft de garage een groen karakter, terwijl de natuurlijke ventilatie van de open parkeergarage gewaarborgd blijft. De beplanting beperkt bovendien geluidshinder en vangt fijnstof af. Ook zijn nestkasten voor vogels, vleermuizen en bijen in de gevels opgenomen.

De garage is gebouwd met een modulair systeem, met prefab betonnen en stalen elementen. Na gebruik kan dit volledig worden gedemonteerd voor gebruik elders . Daarmee is deze garage een voorbeeld van circulair en duurzaam bouwen.

Facts and figures

  • Demontabel gebouw
  • Ruim 800 parkeerplekken totaal (inclusief omliggend parkeerterrein)
  • Energiezuinige LED-verlichting

Planning

  • Bouwrijp maken      Q1 2019
  • Start bouw                Q2 2019
  • In gebruik                 Q4 2019