Katalyselab

Het voormalige katalyselaboratorium van de faculteit TNW paste niet meer bij de ambities van de TU Delft. Een deel van het katalyseonderzoek werd eerder verplaatst van ChemE naar de nieuwbouw Applied Sciences (TNW Zuid). Het gassennet in deze nieuwbouw is niet geschikt voor het onderzoek dat plaatsvindt in het nieuwe Industrial Catalysis Lab.  Voor veel onderzoeksopdrachten zijn verschillende soorten gassendruk nodig. Het nieuwe Katalyselab vormt een juiste aanvulling op het katalyselaboratorium in Applied Sciences en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

De nieuwe huisvesting van het Katalyselab past binnen de campusstrategie:

 • Voldoende kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor onderzoek
 • Minder en beter vastgoed: ontwikkeling naar hoogwaardige gebouwen, functies en voorzieningen
 • Creëren van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving
 • Verduurzaming

Facts and figures

 • Oppervlakte 571 m2
 • Toetsing ontwerp aan de hand van virtual reality 3D model
 • Complexe elektrische installaties
 • Maatwerkproductie voor deuren, ramen en andere bouwkundige onderdelen
 • Nieuw verbindingsbruggetje tussen het Katalyselab en Applied Sciences

Planning

 • Ontwerp: 2017
 • Uitvoering: Q4 2017 – Q4 2018
 • Oplevering: Q4 2018
 • In gebruikname: Q1 2019