Hoge Temperatuur Open-bodemenergie (HTO) systeem

Op de campus wordt een proefboring gedaan als voorbereiding op de aanleg van een ondergronds warmteopslag-systeem: Hoge Temperatuur Open-bodemenergie (HTO). Het HTO-systeem is één van de initiatieven van de TU Delft op weg naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus in 2030. Met dit systeem wordt overproductie van warmte vanuit de aardwarmtebron op de campus in de zomerperiode opgeslagen, zodat deze warmte gebruikt kan worden wanneer er veel vraag is in de koudere periode van het jaar. Op deze manier maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van de aardwarmtebron. Met de proefboring wordt de bodemgesteldheid in kaart gebracht tot ca. 200 meter diepte. Op basis van de resultaten wordt vastgesteld op welke diepte het hete water het best kan worden opgeslagen.

Wetenschappelijk onderzoek
Het HTO-systeem op de campus maakt deel uit van PUSH-IT en Warming-up-GOO, respectievelijk een Europees en nationaal onderzoeksprogramma naar ondergrondse warmteopslag.

Facts and figures

  • Diepte: ca. 200 meter
  • Opslag volume: ca. 500.000 m3
  • Temperatuur lauwe bron: 40-55°C
  • Temperatuur hete bron: 75-80°C
  • Hoeveelheid warmte: ca. 40 TeraJoule

Planning

  • Eind maart 2024: start werkzaamheden proefboring
  • Eind mei 2024: afronding proefboring
  • Afhankelijk van de proefboring en de onderzoeksresultaten worden er besluiten genomen over de verdere aanleg van het systeem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je contact opnemen met secr-CREFM@tudelft.nl.

Meer details over de onderzoeksprogramma’s en wat er specifiek op de locatie TU Delft wordt onderzocht, vind je op www.push-it-thermalstorage.eu/ en https://www.warmingup.info/.

Meer lezen over het onderzoek van Martin Bloemendal? Lees zijn ‘Story of Science‘ over de ondergrondse warmte-opslag op de campus.