Aanleg Kluyverpark

De bouw van het nieuwe faculteitsgebouw Applied Sciences op het zuiden van de campus had gevolgen voor de omgeving. Vanwege hoge trillingseisen voor de nieuwbouw werden maatregelen genomen in de openbare ruimte, waaronder het afsluiten van de Kluyverweg en de Anthony Fokkerweg.

Het afsluiten van de Kluyverweg bood de kans om het gebied aantrekkelijker te maken. Het nieuwe Kluyverpark is een plek geworden die ruimte biedt voor ontmoeting, samenwerking, buiten studeren en wandelen. De hoge bomen geven structuur, beschutting en sfeer aan deze omgeving.

Het Kluyverpark verbindt op een natuurlijke manier het faculteitsgebouw Applied Sciences aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR) en het onderwijsgebouw The Fellowship met zijn uitgebreide horecavoorziening.

Facts and figures

  • Entreezones bij aangrenzende gebouwen ingericht als ontmoetings- en werkplekken
  • Waterberging met wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie)
  • Ingericht volgens het shared space principe
  • Geïntegreerde aanleg ondergrondse infrastructuur inclusief riolering en warmtekoudeopslag
  • Oppervlakte: ca. 7 hectare

Planning

  • Ontwerp: 2013 – 1 2015
  • Uitvoering:  2015 – 2016
  • In gebruik: Q3 2016