Het werk-woongebied Schieoevers wordt in samenhang met de aangrenzende TU Delft Campus ontwikkeld tot Innovatiedistrict Delft. Delft Zuidoost ontwikkelt zich hierdoor tot een aantrekkelijke plek om te wonen, werken, ontmoeten, leren en ondernemen. De Provincie Zuid-Holland, TU Delft, Gemeente Delft en Bedrijvenkring Schieoevers hebben donderdag 20 april hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt de samenwerking van harte.

Het Innovatiedistrict Delft gaat een positieve bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen die ook in de regio en stad voelbaar zijn. Denk daarbij aan klimaatverandering, vergrijzing en energietransitie. De energietransitie schreeuwt om vakkrachten en ook de digitalisering vraagt om personeel dat kan omgaan met nieuwe technologie. Daar ligt een kans om beschikbare arbeidskrachten om te scholen voor banen waar er personeelstekorten zijn.

Onze innovatieprogramma’s sluiten perfect aan bij de maatschappelijke opgaven hier

Marien van der Meer, lid van het College van Bestuur van de TU Delft

Innovatieve maakindustrie

In Delft zijn alle ingrediënten aanwezig voor een succesvol innovatiedistrict: op de TU Delft Campus bevinden zich internationale kennisinstellingen die tot de top van de wereld behoren, ruim 30 duizend studenten van alle onderwijsniveaus, een groot aantal startups en kennisintensieve bedrijven. Op Schieoevers is van oudsher een belangrijk deel van het Delftse mkb geconcentreerd, bevindt zich veel innovatieve maakindustrie en vestigen zich steeds meer doorgroeiende bedrijven vanuit TU Delft Campus.

Integrale aanpak

Door deze twee gebieden samen te ontwikkelen ontstaat meer samenhang, wordt de verblijfskwaliteit vergroot en kan er gezorgd worden voor een betere verbinding met de stad en regio. Door een integrale aanpak ontstaat er ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en kunnen innovatieve maakbedrijven in de stad blijven. Hiermee worden banen op alle niveaus gecreëerd. Ook willen de partijen zorgen voor een betere aansluiting tussen de innovatieve maakindustrie en het onderwijs.

Wereldwijd fenomeen

Innovatiedistricten zijn wereldwijd in opmars: het zijn plekken waar kennisinstellingen vermengen met jonge startende bedrijven, al langer bestaande bedrijven, winkels en woongebieden. In tegenstelling tot bedrijventerreinen buiten de stad, ontstaan innovatiedistricten vaak op plekken dichtbij het centrum waar de bereikbaarheid goed is, waar winkels en kantoren zijn en waar wonen en werken samen gaan. Innovatiedistricten voorzien daarmee in de behoeftes van een steeds diversere beroepsbevolking.

Duurzame en inclusieve groei

Innovatiedistricten richten zich op duurzame, toekomstbestendige en inclusieve economische groei. De samenwerking tussen verschillende partijen (open innovatie) zorgt voor nieuwe producten en diensten. Dit leidt weer tot werkgelegenheid, waarvan de lokale bevolking kan profiteren.

Brede welvaart

In het Innovatiedistrict Delft voelen mensen zich thuis. Aantrekkelijke collectieve voorzieningen in het gebied en fysieke en digitale ontmoetingsplaatsen nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Tussen mensen die wonen en werken in het gebied en de aangrenzende stadswijken, inwoners van Delft, Zuid-Holland en Nederland. Jongeren kunnen er hun talenten ontwikkelen bij opleidingen en stageplekken op alle niveaus. Het innovatiedistrict draagt daarmee bij aan brede welvaart van Delft en de regio.

Volledig circulair

Een greep uit de plannen: de partijen gaan de komende tijd aan de slag met het sterk verbeteren van de infrastructuur en realiseren van bedrijfsruimtes. Het innovatiedistrict Delft wordt aangesloten op duurzame energie, die voor een belangrijk deel wordt opgewekt op de TU Delft Campus en op de daken van de bedrijven in het gebied. De partners streven er daarbij naar om volledig circulair te werken, zonder afval en met hergebruik van grondstoffen en producten.

Innovaties opschalen

“De TU Delft draagt graag bij aan de ontwikkeling van het Innovatiedistrict Delft”, reageert Marien van der Meer, lid van het College van Bestuur van de TU Delft. “Het zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke plek om te wonen en werken, maar ook dat belangrijke innovatieve bedrijven die groot groeien op TU Delft Campus behouden blijven voor de stad. Daarnaast kunnen we in het gebied innovaties uitrollen die worden ontwikkeld op de TU Delft Campus, bijvoorbeeld in het kader van duurzaam bouwen en energie. Ook onze innovatieprogramma’s rond de toekomst van werk sluiten perfect aan bij de maatschappelijke opgaven hier.”

Kom in contact

Wij geloven in de kracht van innovatie door co-creatie. We bieden je direct toegang tot het TU Delft Campus netwerk van academici, studenten, ondernemers, investeerders en bedrijven. We bieden toegang tot onderzoekssamenwerkingen en partnerships rond innovatie.

Ruth de Vries

+31 648 51 11 22

Meld je aan voor de Pioneering Tech nieuwsbrief!

Aanmelden