Battolyser Systems, een batterij/waterstof spin-off van de TU Delft, is klaar om zijn gepatenteerde technologie op de markt te brengen voor massaproductie. De nieuw aangestelde CEO Mattijs Slee is op zoek naar een team van technisch en algemeen personeel om verder te groeien.

“De Battolyser-technologie is klaar voor de commerciële opschaling, klanten zijn aangemeld en de financiering is binnen. Na jaren van R & D zijn we klaar om de markt voor groene waterstof te betreden en echte schaalvergroting mogelijk te maken”, aldus Slee.

Battolyser Systems heeft een baanbrekend product ontwikkeld dat elektriciteit kan opslaan en groene waterstof kan produceren uit hernieuwbare elektriciteit en zo de maatschappelijke vraag met aanbod kan balanceren. Een Battolyser kan instantaan heen en weer schakelen tussen het opladen van de batterij, gevolgd door waterstofproductie wanneer volledig opgeladen, en het ontladen van de batterij. Het kan dus waterstof produceren als de elektriciteitsprijzen laag zijn en elektriciteit verkopen als de prijzen hoog zijn. “Een Battolyser staat nooit stil en is altijd aan het werk voor je”, vertelt Slee.

Battolyser-uitvinder Fokko Mulder, hoogleraar aan de afdeling Chemical Engineering van de TU Delft: “De uitdaging was om een robuust systeem te ontwikkelen dat jarenlang, dag in dag uit, kan werken. Een systeem dat flexibel is, elektriciteitsverliezen minimaliseert, kosteneffectief is en gebruikmaakt van ruim beschikbare en conflictvrije materialen. Dat hebben we nu bereikt, en we werken aan projecten met commerciële klanten. Ik ben heel blij dat ons onderzoek kan helpen bij het bestrijden van klimaatverandering.”

Financiering is rond

Battolyser Systems heeft de financiering binnengehaald om van een proefinstallatie bij een gasgestookte elektriciteitscentrale van Vattenfall op te schalen naar een commerciële demonstratie op MWh / MW schaal. Er is ook geld binnengehaald om een R&D-faciliteit te ontwikkelen en om een grootschalige productiefabriek voor te bereiden.

“Battolyser Systems wordt onder leiding van Mattijs een grote kracht achter de energietransitie. Hij heeft technische, venture en business expertise als voormalig Commercial Head Europa bij Shell Hydrogen. Hij is missie gedreven en kan geweldig teams bouwen om zo het bedrijf op te schalen en onze ambitieuze plannen te realiseren”, aldus Kees Koolen, CEO van het schone energieconglomeraat Koolen Industries en investeerder in Battolyser Systems.
Het bedrijf is in 2018 opgericht door de TUDelft, Proton Ventures en professor Fokko Mulder om de eerste geïntegreerde batterij- en elektrolyse systemen genaamd ‘BattolyserTM‘ te ontwikkelen. Koolen Industries werd in 2020 aandeelhouder met een eerste investering en pakt nu door met een aanzienlijke aanvullende financiering om de volgende groeifase van Battolyser Systems mogelijk te maken.“De Battolyser is de eerste oplossing voor energieopslag met zowel een batterij- als een elektrolysefunctie die elkaars prestaties ook nog versterken”, aldus prof. Mulder.

Nieuwe productcategorie

De wereldwijde vraag naar energie zal naar verwachting in de tweede helft van deze eeuw verdubbelen. Het leveren van deze energie op een duurzame manier is een van de belangrijkste uitdagingen van onze generatie. Het Parijs Akkoord streeft naar een economie met een netto neutrale uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 om de impact van klimaatverandering te beperken.

Om dit te bereiken, zal de samenleving al haar energie uit hernieuwbare bronnen moeten halen en zal de eindgebruiker zo veel mogelijk op elektriciteit moeten overschakelen. Batterijen zijn het meest efficiënt voor korte termijn opslag, terwijl groene waterstof een cruciale rol zal spelen bij het balanceren van het vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit voor langere duur. Waterstof kan ook energie intensieve en vervuilende sectoren voorzien van een duurzaam alternatief, zoals koolstofvrije brandstof voor de transportsector en grondstof voor de kunstmest, chemische en staal industrie.
“Battolyser Systems biedt oplossingen met baanbrekende flexibiliteit, robuustheid, efficiëntie en gebruik van ruim beschikbare materialen in vergelijking met bestaande batterijen en elektrolysers”, aldus Slee, en: “Een Battolyser is een geheel nieuwe productcategorie die nieuwe businessmodellen mogelijk maakt en de energietransitie kan versnellen door implementaties op schaal. ”

Over Battolyser-systemen

Battolyser Systems is een spin-off van de TU Delft met als doel Battolysers te ontwikkelen en te produceren, ondersteund door Koolen Industries, Proton Ventures en de Technische Universiteit Delft.