De TU Delft streeft naar een circulaire en CO2-neutrale campus in 2030. Dit vraagt om een nieuwe aanpak en innovatie. Hubert Linssen, Program Manager Sustainable Real Estate, en Gert-Jan Pieterse, projectontwikkelaar van het nieuwe Physics-gebouw zetten zich hiervoor in. Samen met Laurence van Benthem, TU Delft alumnus en architect bij Ector Hoogstad Architecten, organiseerden ze een bijeenkomst met een aantal projectmanagers, masterstudenten van de faculteit Bouwkunde, en Green TU- en GreenTeam-leden van de faculteit Technische Natuurwetenschappen om het voorlopige ontwerp van het nieuwe gebouw Physics te bespreken.

“Dit is het moment om onze studenten bij de campus te betrekken en gebruik te maken van de waardevolle kennis op onze universiteit om richting een duurzame campus en samenleving te gaan.” – Hubert Linssen

Hoe zijn de flexibiliteit en levensduur van het nieuwe gebouw te optimaliseren?

In 2026 moet het nieuwe Physics-gebouw in het zuidelijke deel van de TU Delft Campus een feit zijn. Bij dit project komen veel eisen, wensen en uitdagingen kijken. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan verschillende laboratoria en over voldoende studie- en werkplekken beschikken. In lijn met de doelstellingen van de TU Delft staat circulariteit centraal als het gaat om de duurzaamheid van het architectuurontwerp van het gebouw. En dan met name de vraag: hoe kunnen we de flexibiliteit en levensduur van het nieuwe gebouw en de elementen waaruit dit bestaat optimaliseren? Tijdens de bijeenkomst met de studenten werd het ontwerp gepresenteerd en werden de gemaakte afwegingen tussen duurzaamheid, functionaliteit en veiligheid besproken. Studenten van de master Circular Product Design (CPD) gaven hier hun visie op en konden kritische vragen stellen over de huidige ontwerpkeuzes, zodat deze voldoen aan de behoefte van toekomstige generaties.

“De studenten gaven ons inzicht in verschillende circulaire oplossingen. We gaan een van die plannen, een modulair ruimteplan, nader bekijken om te zien of het mogelijk is dit op te nemen in het ontwerp van het Physics-gebouw of andere gebouwen die worden gerealiseerd in het zuidelijke deel van de TU Delft Campus. ” – Gert-Jan Pieterse

Frisse blik

De frisse kijk van de studenten op het voorlopige ontwerp stelde de architect en projectmanagers in staat opnieuw te kijken naar de gemaakte afwegingen tussen de ambities en bestaande beperkingen. Linssen: “Door de huidige studenten bij dit project te betrekken ontstond een open en leerzaam gesprek. Het was een geslaagde sessie, waar we de nodige dingen uit mee kunnen nemen. De discussies gingen gewoon door tijdens de borrel aan het einde van de dag, wat aangeeft dat het echt meerwaarde heeft om studenten bij dit soort processen en besluiten te betrekken.”

“Het was een geweldige kans om met de bedenkers, technici en architecten van het nieuwe Physics-gebouw om de tafel te zitten en hun voorlopige ontwerpvoorstel te bespreken vanuit het oogpunt van circulariteit. Wij konden hun ideeën onder de loep nemen tijdens een vruchtbaar en leerzaam gesprek, om zo tot meer flexibiliteit, modulariteit en duurzaamheid in het ontwerp te komen.” – Talal Akkaoui, student Circular Product Design, TU Delft

Meer over het nieuwe gebouw Physics

De komende jaren wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de TU Delft Campus. Één van die ontwikkelingen is de nieuwbouw voor Physics, ter vervanging van de huidige huisvesting van de afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen in gebouw 22. Naast state-of-the-art laboratoria en onderwijsfaciliteiten wordt hier een toekomstbestendige kantooromgeving gerealiseerd voor studenten, onderzoekers, docenten, ondersteunend personeel en bezoekers vanuit het bedrijfsleven.

Lees meer