Terreininrichting Stevingebied

De TU Delft werkt aan een campus waar je prettig kunt studeren, werken, onderzoeken en verblijven. Belangrijk is dat de samenhang tussen de gebouwen en de omgeving behouden blijft, zoals bijvoorbeeld ruimte voor onderwijs en onderzoek, voor ontmoeting, horeca en de buitenruimte. Het Stevingebied achter CiTG wordt ontwikkeld volgens deze uitgangspunten.

Verbinden
In het gebied zijn en komen veel nieuwe gebruikers. Aan de noordzijde van het Stevingebied ligt de studentenhuisvesting Stieltjesweg met horeca en andere voorzieningen (o.a. SPAR University). In het midden van het gebied komt het nieuwe onderwijsgebouw Echo, dat wordt verbonden aan het pas gerenoveerde gebouw voor de afdelingen Wiskunde en Informatica van faculteit EWI (Van Mourik Broekmanweg 6). De vele (nieuwe) projecten in dit gebied moeten via terreininrichting met elkaar worden verbonden. De terreininrichting gaat om zowel de bovengrondse infrastructuur  (bestrating, gras, waterberging, verlichting) en de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen en riool).

Fasering
De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Dit kun je zien op de faseringskaart herinrichting buitenterrein Stevin.

Meer informatie
Download de app en blijf op de hoogte van de werkzaamheden in dit gebied. In deze flyer lees je hier alles over.

Facts and figures

 • Gebiedsoppervlakte 10.000 m²
 • Doorlopende noodzakelijke bereikbaarheid van gebouwen en labs
 • Hoge populatiedichtheid
  – Circa 700 bewoners studentenhuisvesting
  – Ruim  1.700 FTE (wetenschappelijk, ondersteunend en promovendi)
  – Bijna 4.000 onderwijsplekken (incl. Echo)
 • Circa 20 bedrijven (o.a. Bouwcampus,  TNO)

Planning

 • Ontwerp – 2018
 • Uitvoering – 2020-2022
 • Gereed – Q1 2022

More information

If you have any questions about this project or other work being carried out on the campus, please contact the Park Management team at the Campus Real Estate & Facility Management department.

If you are interested in booking a room in Echo, please contact the service desk: servicepunt-echo@tudelft.nl

Would you like to request a tour, please contact secr-crefm@tudelft.nl