Riolering Mekelweg

Op 29 maart wordt gestart met de werkzaamheden aan de hoofdriolering onder het voetgangerspad en fietspad aan de Mekelweg

Deze werkzaamheden zijn nodig voor reparaties van lekkages en het voorkomen van verzakkingen: ofwel om een toekomstbestendige riolering voor de gehele campus te garanderen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot het einde van het jaar 2021. De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd.

Planning voor de fasering

Fase 1

  • 29 maart – begin juli
  • Stieltjesweg, kruispunt TN en CiTG tot aan Berlageweg: 29 maart – begin mei
  • Berlageweg t/m Jaffalaan: begin mei – eind augustus

Fase 2

  • eind juni – september
  • Berlageweg tot van den Broekweg (ingang X).

Fase 3

  • eind augustus – november
  • Van den Broekweg tot aan het Kruithuispad.

Fase 4

  • oktober – januari 2022
  • Heertjeslaan tot aan de Uytenbogaartsingel

Omleidingsroutes

Fietsers worden omgeleid via de Schoemakerstraat en de Leeghwaterstraat. Zie hiervoor de plattegrond voor omleidingsroutes.

Vanuit de mobiliteitsvisie en het ruimtelijk ontwikkel perspectief van de TU Delft wordt een eerste aanzet gemaakt om fietsers te motiveren alternatieve routes te gebruiken. De omleidingen worden via deze routes geleid. Ook wordt er van noord naar zuid bekeken waar fietsers en voetgangers samenkomen. Voor deze kruispunten komen voorstellen om veiligheid en doorstroming te verbeteren. Zo werken we toe naar een toekomstbestendige campus. Een parkachtig voetgangersgebied waar de fiets ‘te gast is’.

Overige werkzaamheden

Aangezien het Mekelfietspad gefaseerd open ligt worden tevens andere noodzakelijke werkzaamheden meegenomen zoals het vervangen van oude kabels en leidingen (ICT), vernieuwing van de openbare verlichting (LED), aanleg mantelbuizen ten behoeve van het glasvezel tracé (ICT) en overige kabels en leidingen.

Voor meer informatie en vragen:

Neem contact op met Park Management: Parkmanagement-cre@tudelft.nl