TU Delft Campus is dé fysieke plek waar onderzoek en ondernemerschap samenkomt. Binnen het innovatie-ecosysteem wordt gewerkt aan baanbrekende innovaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Dat hebben VVD Tweede Kamerleden Hatte van der Woude (OCW) en Pim van Strien (EZK innovatiebeleid) en hun medewerkers gezien tijdens hun bezoek aan TU Delft Campus waarbij het belang van innovatie centraal stond.

Allereerst vroeg Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft, aandacht voor de positie van Zuid-Holland. Een regio met kennisinstellingen en bedrijven van wereldformaat, die ook grote uitdagingen kent. Private en publieke sleutelspelers in Zuid-Holland staan klaar om bij te dragen aan oplossingen, maar kunnen dat niet alleen.

Vervolgens is er gesproken over de sleutelrol van innovatie om de uitdagingen waar we als samenleving voor staan het hoofd te bieden. Innovaties kunnen binnen het innovatie-ecosysteem van TU Delft Campus bestaande uit meer dan 250 start-ups, scaleups, bedrijven, fieldlabs en onderzoeksinstellingen, ontwikkeld en getest worden. Door de nabijheid van alle stakeholders in combinatie met de onderzoeks- en testfaciliteiten kan een enorme versnelling in de innovatie gebracht worden.

De delegatie bezocht het fieldlab The Green Village. In dit ‘openlucht laboratorium’ kunnen innovaties voor de gebouwde omgeving getest worden en worden oplossingen voor het woningtekort of de leefbaarheid van de stad onder veranderende weersomstandigheden ontwikkeld. Marjan Kreijns, directeur van The Green Village, vertelde over de unieke mogelijkheden die deze proeftuin biedt en welke innovaties daardoor hun weg naar de maatschappij vinden!

Maar, om nog meer innovatie te kunnen faciliteren en een wereldwijd vooraanstaand tech ecosysteem te blijven, zijn investeringen in de ontwikkeling van TU Delft Campus nodig. Paul Althuis, directeur van het Innovation & Impact Centre lichtte toe dat de TU Delft aan de basis staat van veel radicale innovaties op het gebied van klimaat, energie, robotica, quantum, en gezondheidszorg. Met de Delftse can-do mentaliteit wordt de kennis samen met ondernemers vertaald naar impact voor een betere samenleving.

Anne-Lize Hoftijzer, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van TU Delft Campus, vertelde over het belang van goede faciliteiten en locaties voor start-ups én scale-ups. Dat werd extra zichtbaar door een bezoek aan NEXT Delft, het gloednieuwe acceleratorgebouw dat ruimte biedt aan succesvolle scaleups en ook labruimte kent. Door dit soort faciliteiten krijgen ondernemers de mogelijkheid om innovaties op TU Delft Campus door te ontwikkelen.

Een van de ondernemers die zich in NEXT Delft vestigt is Harm Jonker, CEO van Whiffle. Hij vertelde hoe onderzoek van de TU Delft uitgroeide tot een innovatieve onderneming die zeer lokale, nauwkeurige weersvoorspellingen kan doen en kon als ondernemer toelichten wat nodig is om innovaties succesvol naar de samenleving te brengen. Whiffle werkt samen met grote bedrijven om de energie transitie te versnellen.

Een voorbeeld van de voortrekkersrol die de TU Delft speelt op het gebied van innovatie is de geothermiebron die geplaatst wordt. De ambitie is dat deze geothermiebron niet alleen de eigen campus, maar ook het open warmtenet van de gemeente Delft gaat voeden. Door de bron op TU Delft Campus te plaatsen en te koppelen aan een groot onderzoeks­programma, wordt een unieke showcase gebouwd. Deze ontwikkeling speelt een grote rol in het onderzoek naar het veilig en verantwoord opschalen van geothermie als schone energiebron en het omlaag brengen van de kostprijs. Deze samenwerking tussen TU Delft, Hydreco Geomec, Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell die een belangrijke rol zal spelen in de warmtetransitie in Nederland.

Ook de onmisbare rol die Inholland University of Applied Sciences Delft speelt op TU Delft campus is besproken. Bart Combee, Fabian van der Horst, Zeger Stinis en Maarten Crum lieten daarbij zien hoe centraal ondernemerschap staat in hun groene opleidingen én welke mooie start-ups daaruit voortkomen.

Tijdens het bezoek heeft de ietwat abstracte term innovatie-ecosysteem kleur gekregen door de bijdragen van de betrokken partners, de inspirerende ondernemersverhalen en het bezoek aan de faciliteiten die innovaties mogelijk maken. Het was een ochtend met nuttige uitwisselingen met landelijke politici die zich inzetten voor goed innovatiebeleid. Want alleen door gezamenlijke inspanningen blijft Nederland en TU Delft Campus ook in de toekomst die wereldwijde toplocatie voor impactvolle innovaties.

More information

For press inquiries or other questions regarding TU Delft Campus communication, please contact Jurjen Slump

Jurjen Slump

+31 619 22 82 53

Register here for our digital bi-monthly Home of Innovation newsletter

Register