Stop thinking, start doing. Met die nieuwe pay-off gaan Leen de Graaf en Gaëtan Giraud, oprichters van de Delftse onderneming Cuurios, een nieuwe fase voor hun bedrijf in. Een tastbare stap in die ontwikkeling is de verhuizing naar NEXT Delft, het nieuwe acceleratorgebouw voor scale-ups op de TU Delft Campus Zuid, dat sinds deze maand open is. Ze spreken erover met Joost Poort, die – ook in NEXT Delft – een nieuw, veelomvattend innovatie-initiatief ontwikkelt rond AI.

Cuurios verdiept zich, zoals de bedrijfsnaam al doet vermoeden, heel specifiek en nieuwsgierig in de processen en de betrokken mensen bij klanten. Doel is met de inzichten die hun platform biedt, mensen en data te verbinden en tot procesverbeteringen te komen. “De juiste informatie, op het juiste moment, faciliteert goede beslissingen. Zo maken we de bedrijven van onze klanten elke dag een beetje beter,” aldus de Graaf.

Een van die klanten die dankbaar gebruik maakt van het platform is bijvoorbeeld een operationeel team dat verantwoordelijk is voor offshore gasproductie. Cuurios voorziet het team van geautomatiseerde en data gedreven adviezen. Dit stelt de klant in staat om betere beslissingen te nemen en zo optimaal mogelijk te produceren en ongeplande stilstand te voorkomen. Het resultaat is heel concreet: een drie procent hogere productie.

“Innovatie en optimalisatie zijn leerprocessen, die diepgravend inzicht vergen in inhoudelijke processen en uitdagingen. Elk bedrijf is anders en door te ‘doen’ krijgen gebruikers steeds beter inzicht in de mogelijkheden van AI. Door te ervaren begrijpen onze klanten de meerwaarde van onze data-gebaseerde toepassingen zijn voor hun business,” licht de Graaf toe. “Mensen denken vaak dat AI een soort magische toepassing is”, vult Giraud aan, “maar de praktijk is dat het gewoon keihard werken is. Als de input niet goed is of als er onvoldoende data beschikbaar zijn, dan werken modellen niet.” “Het beste compliment dat wij krijgen van klanten en gebruikers van ons platform is dat ze steeds met nieuwe vragen komen voor doorontwikkelingen en toepassingen,” zegt de Graaf. “Betrokken klanten die ons stimuleren ons aanbod continu te verbeteren zijn goud waard!”

AI-ecosysteem op TU Delft Campus

Joost Poort ziet parallellen met de nieuwe pay-off van Cuurios en het initiatief waar hij aan werkt. De TU Delft ‘doet’ al ontzettend veel op het vlak van AI, data en digitalisatie, binnen het AI Initiative van de universiteit, en binnen de convergentie waarin TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam samenwerken en andere samenwerkingen in de regio en op landelijk niveau. De concentratie van kennis en onderzoek, en bedrijven en samenwerkingsverbanden op de campus zorgen voor een uniek ecosysteem voor AI-ontwikkeling en innovatie. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan het nieuwe, laagdrempelig toegankelijke en verbindende instituut, dat nu dat nu vorm krijgt in NEXT Delft, en dat alle stakeholders in dat ecosysteem bijeenbrengt. “In die zin zetten ook wij de stap van ‘thinking’ naar ‘doing’ en gaan proactief aan de slag met stakeholders binnen en buiten de TU Delft, om ze te verbinden, voor zichtbaarheid te zorgen van alles dat we al doen, en uiteindelijk om impact te realiseren. Wij zien veel potentie in AI en zijn ervan overtuigd dat verdere innovaties een grote rol kunnen spelen bijvoorbeeld voor toepassing in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, energie of mobiliteit”, aldus Poort.

Cuurios naar NEXT Delft

De Graaf en Giraud zijn heel blij met de nieuwe plek voor Cuurios in NEXT Delft. Vier jaar geleden richtten ze hun bedrijf op en sindsdien maken ze een mooie ontwikkeling door, met klanten als TotalEnergies, Translink en Isover in hun portefeuille. “Als technologiebedrijf gedijen we goed in een technische omgeving en zijn we ook heel gecharmeerd van de verbinding met de universiteit. Behalve dat NEXT Delft een mooi, groen en transparant gebouw is, maakt het ons ook actief onderdeel van het ecosysteem van de TU Delft Campus. Een omgeving waar we in deze fase van groei van ons bedrijf bijvoorbeeld kennis kunnen maken met talent om ons team verder op te bouwen,” vertelt Giraud. Met Cuurios namen ze ook deel aan het Investor Readiness-programma van tech incubator YES!Delft, gevestigd naast NEXT Delft, met als resultaat een mooie investering door Secondstage Ventures.

Poort hoopt dat de nabijheid van Cuurios en het nieuwe AI-technologiecentrum in NEXT Delft ook tot concrete samenwerking leidt. “In de programmering ervan is zonder meer ruimte voor het aansprekende verhaal en de best practices van Cuurios, die inspirerend en leerzaam kunnen zijn voor andere ondernemers en voor studenten en onderzoekers. En wie weet welke potentiële nieuwe klanten er door hun verhaal geïnspireerd raken.”

Meer informatie

Voor persvragen of andere vragen over de communicatie over TU Delft Campus kun je contact opnemen met Merel Zeilstra:

+31 634 32 12 97

Meld je aan voor onze Home of Innovation nieuwsbrief

Aanmelden