Op de TU Delft Campus ligt straks een slim stukje plastic wegdek dat bijhoudt hoeveel verkeer erover heen gaat en in welke richting. Een andere proef die in juni is gestart is de Smart Mobility Hub, een plek waar verschillende vervoersmiddelen klaarstaan. Deze hubs geven inzicht in het gebruik en het reizigersgedrag.

De projecten duren twee jaar en komen voort uit een samenwerking tussen twee fieldlabs op de TU Delft Campus, Delft on Internet of Things (Do IoT) en het Mobility Innovation Centre Delft (MICD). De komende jaren gaan zij met behulp van de nieuwste digitale technologieën slimme mobiliteitssystemen testen om Delft bereikbaar en leefbaar te houden.

Artificiële intelligentie

De sensoren in de Plastic Road, zoals het circulaire stuk wegdek heet, draaien op artificiële intelligentie en zijn een aanvulling op bestaande technieken om inzicht te krijgen in voetgangers- en fietsersstromen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden op plekken waar geen camera’s kunnen worden opgehangen, bijvoorbeeld omdat er bomen staan.

Smart Mobility Hubs zijn plekken waar bewoners en bezoekers makkelijk en snel kunnen wisselen van vervoersmiddel, zoals leenauto’s, leenfietsen of het openbaar vervoer. De hubs liggen op strategische plekken in de stad. De onderzoekers gaan kijken welke plekken in Delft het meest geschikt zijn, maken een digitaal ontwerp en testen dat in een virtuele omgeving, om zo inzicht te krijgen in de verwachte effecten van de hubs op verkeersstromen.

5G en Internet of Things

Programmamanager Lenneke de Voogd-Claessen van Do IoT: “Het ontwikkelen van slimme mobiliteitsoplossingen vraagt om snelle, betrouwbare mobiele communicatie-infrastructuur. Wij beschikken over de laatste wetenschappelijke inzichten van de TU Delft op het gebied van communicatietechnologie, die we meteen kunnen testen in de praktijk, samen met innovatieve startups en bedrijven.”

Versnelling van innovatie

De combinatie van Do IoT en het MICD leidt naar verwachting tot een versnelling van innovatie op het gebied van duurzame en intelligente mobiliteitsoplossingen. Een pilot in de Delftse binnenstad is onderdeel hiervan. Wethouder Bas Vollebregt (Economie): “Het project sluit naadloos aan bij de ambitie om een meer autoluwe Delftse binnenstad te realiseren. De resultaten van dit project worden gedeeld met andere gemeenten, zodat de opgedane kennis kan worden gebruikt door de hele regio.”

Dankzij de plastic weg wordt het bestaande sensornetwerk op de TU Delft Campus uitgebreid met een ondergronds deel. Sascha Hoogendoorn-Lanser van het MICD: “De TU Delft Campus vormt een ideale proeftuin om het gedrag van mensen te analyseren en innovaties in realtime te testen, privacy proof en op een veilige manier.”

Beide projecten worden medegefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.