Bijna 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren het komende decennium jaarlijks 1,4 miljard euro in de regionale economie. Hiermee bestrijdt de regio de effecten van de coronacrisis, de hoge werkloosheid en achterblijvende economische groei in de regio én wordt een forse CO2-reductie gerealiseerd.

Ook wordt een forse impuls gegeven aan de grote woningbouwopgave en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio, staat in de Groeiagenda Zuid-Holland die dinsdag 16 maart werd gepresenteerd.

TU Delft Campus

TU Delft Campus speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van deze plannen, die werden gelanceerd tijdens een conferentie met onder andere de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters, Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, Edith Schippers, president van DSM, commissaris van de Koning Jaap Smit en Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft.

Quantum, AI, Health en Energie

Van der Hagen: “Met deze aangekondigde investeringen in innovatie kan de Nederlandse economie een kick-start krijgen. Op de TU Delft Campus werken we bijvoorbeeld samen met bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen aan het versterken van onze ecosystemen rond Quantumtechnologie, AI, Health en Energie, waarmee ook het enorme potentieel dat op deze gebieden in Zuid-Holland ligt, uitgebouwd wordt naar een duurzame toekomst”.

Lees hier meer over de Groeiagenda Zuid-Holland.