Er wachten vele gigabytes aan waardevolle satellietdata om te worden geanalyseerd maar het verwerken van deze grote hoeveelheden aan bulkgegevens tot bruikbare informatie, zoals een plattegrond met toe- of afname van vegetatie, is een uitdaging. Dat is waar de Delftse start-up Geronimo.AI een gat in de markt zag. Met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) scannen zij deze overvloed aan data, trekken er conclusies uit en geven het vervolgens overzichtelijk weer. Hierdoor wordt actuele informatie zoals de gezondheid van landbouwgrond of de kwaliteit van wegdekken makkelijker te begrijpen en kunnen kosten worden bespaard.

‘Teamwork makes the dream work’ zeiden Luc van den Ende, Joost Dorscheidt, Joost Meulenbeld en Tom van Loef in de lente van 2018 tegen elkaar toen ze na het afronden van hun studies aan de TU Delft besloten om samen te gaan ondernemen. Een carrière in loondienst sprak het viertal niet aan, daarvoor lonkte het avontuur van zelfstandig ondernemerschap te veel.

Brede interesse

“We hadden nog geen zwaarwegende verantwoordelijkheden als het betalen van een maandelijkse hypotheek of het opvoeden van kinderen, dus wat ons betreft was dit het moment om de sprong te wagen”, zegt de 25-jarige medeoprichter Luc van den Ende. Tijdens zijn opleiding aan de Faculteit Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft ontwikkelde hij een bredere interesse voor ook de commerciële en managementkant van het werkveld: “Ik zag mezelf niet enkel als ingenieur aan de slag gaan.”

Duidelijk was dat hun bedrijf zou draaien rond toepassingen op het gebied van AI – vandaar ook de naam. Welke toepassing precies, dat werd helder na een marktverkenning en gesprekken met potentiële eindgebruikers.

V.l.n.r. Marco Sala, Joost Meulenbeld, Jim Lee Tjin, Luc van den Ende, Yu Fee Chan, Joost Dorscheidt en Tom van Loef.

Startup in Residence

Het ‘eureka-moment’ volgde in maart 2019, tijdens deelname aan Startup in Residence, een programma van de rijksoverheid. Binnen dit programma wordt een start-up aan een overheidsorganisatie met een hulpvraag gekoppeld, in dit geval het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het departement wilde inzicht krijgen in het gebruik van gepacht land aan agrariërs om te kunnen controleren of de bodemkwaliteit wordt gewaarborgd. Zo was de wens dat nauwkeurig zou worden gemonitord of de pachters zich houden aan de richtlijnen om verschillende gewassen te planten. Dat is van belang omdat het telen van hetzelfde gewas in opeenvolgende seizoenen de bodemkwaliteit doet dalen door de groei van bepaalde ziektes.

Machine learning

Om dit omvangrijke vraagstuk op te lossen, stelde Geronimo.AI voor om openbare satellietdata van het Nederlandse aardoppervlak met AI te scannen. Zo kan in slechts enkele minuten door rekenkrachtige software herkend worden welke gewassen waar en op welk moment groeien. Omdat deze aanpak zo radicaal nieuw is, is de techniek erachter dat ook. Daarom besloot het team om deze software zelf te schrijven en – met succes – in de praktijk toe te passen.

De innovatie van Geronimo.AI is de koppeling van beschikbare data aan AI, om hieruit relevante data voor hun klanten te ontsluiten. Het bedrijf ‘traint’ hiervoor een computer algoritme om zelf patronen te ontdekken in de grote hoeveelheden gegevens waarmee het gevoed wordt.

TUD Aerospace Start-up Voucher

Terwijl ze aan het Startup in Residence programma deelnamen, won het team bij TU Delft tegelijkertijd ook de TUD Aerospace Start-up Voucher, die ze 2500 euro en zes maanden coaching opleverde.

“Dat gaf Geronimo.AI een boost om verder te komen want we konden onze technologie om openbare satellietgegevens te scannen, gaan vergelijken en verbeteren. Tegelijkertijd konden we sparren met een ervaren coach, Victor Rijkaart, waar we veel aan hebben gehad. Dat beviel zo goed dat Victor nu adviseur is binnen onze Raad van Advies”, erkent Luc. Zo krijgt langzaam maar zeker het bedrijf en de expertise van Geronimo.AI vorm.

Enorm bestand satellietdata

De satellietdata van Geronimo.AI is afkomstig van de European Space Agency (ESA), die gratis toegang biedt tot een enorm bestand aan satellietgegevens. “Wij zijn momenteel vooral geïnteresseerd naar data, zowel satellietdata als luchtfoto’s genomen uit vliegtuigjes, van Nederland, onder andere om landschapselementen zoals bomen en struiken te kunnen detecteren.”

De software zet deze data om naar een overzicht waarin gegevens geanalyseerd en gegroepeerd worden. Klanten kunnen hiermee specifieke informatie uitlezen, conclusies trekken en er vervolgens ook naar handelen. Daarmee worden kosten bespaard.

RoadMapp en CropMapp

De ondernemers werken zijn druk bezig om de volgende stap te zetten: het ontwikkelen van eigen producten om in de markt te kunnen zetten. Dat gebeurt nu met RoadMapp en CropMapp. RoadMapp voorspelt wanneer een weg aan onderhoud toe is, waardoor reparaties beter ingepland en onderhoudsbudgetten nauwkeuriger opgesteld kunnen worden. CropMapp detecteert welke types gewassen waar groeien, wat nuttig is om de verscheidenheid van vegetatie in kaart te brengen en maandelijks over toe- en afnames te kunnen rapporteren.

Aerospace Innovation Hub

Geronimo.AI houdt kantoor in het Aerospace Innovation Hub, een pre-incubator die is gevestigd in de bovenste vier verdiepingen van de Faculteit voor Luchtvaart en Ruimtevaarttechnologie, waar (student)ondernemers, onderzoekers en industriële partijen samenwerken om innovaties op het gebied van luchtvaart, ruimtevaart, en drones te realiseren. Dit leidt tot mooie kruisbestuivingen met andere bedrijven die daar zitten. Ook lopen er sinds kort studenten van Lucht- en Ruimtevaart bij Geronimo.AI stage, ze zitten op deze manier dichtbij de bron van talent. Dat is belangrijk voor de groeiambitie die ze hebben.

Ook de samenwerking binnen het TU Delft Campus-ecosysteem levert waardevolle contacten op. Zo verwijst het Valorisatie Centrum bijvoorbeeld bedrijven, die op zoek zijn naar een innovatieve oplossing, door naar Geronimo.AI. “We hebben uitvoerig contact met het Valorisatie Centrum en spelen ons zo in de kijker, dat biedt kansen.”

Kwaliteitskeurmerk

Geronimo.AI wil de stijgende lijn doorzetten. De komende tijd zijn de ondernemers vooral bezig met groeien. Luc: “We willen ons productportfolio verder uitbreiden, nieuwe collega’s aan het team toevoegen en op termijn wellicht een investeerder vinden. Geronimo.AI moet een kwaliteitskeurmerk worden als het aankomt op vertaling van data naar waardevolle, overzichtelijke informatie.