Een groot deel van de spin-offs waarin de TU Delft investeert zijn deeptech-bedrijven. Dat zegt Ronald Gelderblom, investment director van Delft Enterprises (DE). Bij deeptech draait het om innovaties op basis van doorbraaktechnologie. Daarin is de TU Delft van oudsher sterk. “De startups die uit onze universiteit voortvloeien kun je bijna per definitie onder deeptech scharen, omdat er altijd wel langjarig onderzoek aan ten grondslag ligt.”

Deeptech-startups kenmerken zich door een ‘grote mate van complexiteit’. Er is vaak nog een flinke periode van R&D nodig, voordat investeerders een succesvolle ‘exit’ kunnen maken – als die er al komt. En daarin verschillen deze startups van ‘normale’ techbedrijven, bijvoorbeeld rond een slimme software-app, die sneller kunnen groeien en opschalen.

Drones

Ook wil de regelgeving de vooruitgang nog wel eens in de weg zitten. De ontwikkelingen rond autonome drones gaan bijvoorbeeld razendsnel, maar in Nederland mag je die nog niet laten vliegen zonder dat de piloot ze uit het oog verliest. “Een paar jaar verleden is een drone-startup waarin we hadden geïnvesteerd daarop stukgelopen. Prachtige technologie, maar ze konden er niets mee.”

Er is echter één groot voordeel. Deeptech-bedrijven komen voort uit de universiteit, en daarmee is de wetenschap erachter al gevalideerd. “De basis is altijd wel vrij solide”, zegt Gelderblom. “En dat is een groot voordeel.”

AI, quantum en biotech

Bij deeptech draait het om producten en toepassingen op basis van veelbelovende technologie zoals artificiële intelligentie (AI), robotica, blockchain, quantum, fotonica, biotech en geavanceerde materialen. Dat vraagt ook veel technische kennis, bij zowel het bedrijf als investeerder. “Idealiter heb je ene paar PhD’ers die net klaar zijn met hun onderzoek en zo het bedrijf kunnen instromen.”

Delft Enterprises onderscheidt zich van andere investeerders door het feit dat het onderdeel is van de universiteit, en daarmee meteen een helder doel heeft. Investeringen dragen bij aan de missie van de TU Delft: impact for a better society. “Onze meerwaarde zit in de vroege fase: we helpen de bedrijven om de moeilijke eerste stappen te zetten.” Daarbij ligt de focus altijd op impact. “Bij de keuzes die we maken letten we heel erg op de impact die deze bedrijven kunnen hebben op de maatschappij.”

Groot risico, grote exit

Het risico rond deeptech is groot en de doorlooptijd lang. Maar als het een succes wordt, kun je als investeerder ook een grote exit maken. “Tegenover een groot risico staat ook een grote beloning.” Het is zaak je portefeuille zo in te richten dat de successen de mislukkingen compenseren, aldus Gelderblom. Naast deeptech, bestaat het portfolio van DE daarom ook uit een aantal bedrijven die gebouwd zijn rond minder complexe technologie. Aangezien de TU Delft een brede universiteit is, is dat geen probleem. “Het is altijd goed om te diversifiëren.”

Bij nieuwe investeringen kijken Gelderblom en zijn team actief naar thema’s waarin ze willen investeren, daarbij gedreven door het innovatie-ecosysteem rond de TU Delft. “We hebben de gezamenlijke ambitie om op bepaalde onderwerpen bedrijvigheid te creëren.” Op de TU Delft Campus zijn verschillende innovatieclusters, bijvoorbeeld rond robotica en AI (RoboValley), biotech (Planet.Bio) of quantum (Quantum Delft). Spin-offs rond deze onderwerpen, zijn daarmee verzekerd van extra steun op het gebied van R&D en mogelijke samenwerkingspartners.

Impact

Momenteel ziet Gelderblom onder investeerders een verhoogde interesse in wat hij noemt ‘sensorgedreven ondernemingen’. Een mooi Delfts voorbeeld daarvan zijn Villary en SenseGlove. In de kern gaat het bij deze ondernemingen om technologie waarmee gedetailleerde data kan worden verzameld, om daar vervolgens met AI slimme dingen mee te doen, vat Gelderblom de huidige trend samen. “Denk bijvoorbeeld aan het meten van het effect van een bepaald medicijn op celniveau. Dan gaat het om een sensor of apparaat dat binnen enkele seconden kan testen op geneesmiddelengevoeligheid, zoals antibioticaresistentie”
Rode draad is het streven naar impact. Want dat is de grote belofte van deeptech: het biedt oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaat, gezondheidszorg en energie. “Dat is de overeenkomst tussen al deze ontwikkelingen.”
Meer weten over Delft Enterprises? Klik hier of neem contact via info@delftenterprises.nl