Delft is de beste plek voor ondernemerschap. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en Birch Consultants naar de kwaliteit van 40 regionale ecosystemen voor ondernemerschap in Nederland, op basis van de zogeheten Entrepreneurial Ecosystem Index (EE Index). Dankzij deze goede positie heeft de regio Delft een grotere kans om sterker uit de coronacrisis te komen.

Economische wendbaarheid

Regio’s die hoog scoren op de EE Index maken economische wendbaarheid mogelijk. Dat betekent dat ze een gunstig klimaat hebben voor economische bedrijvigheid, groei en ontwikkeling. Er is ruimte voor ondernemerschap: individuen die kansen zien en omzetten in waarde, zoals startups en innovatieve projecten.

TU Delft

Delft wordt gevolgd door Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven), Amsterdam, Leiden en Groningen. Gemene deler in deze regio’s is de aanwezigheid van een universiteit. “Daar worden innovatieprojecten geleid en netwerken aangejaagd – twee belangrijke ingrediënten voor een weerbare economie”, aldus het rapport. Daarnaast zorgt een universiteit voor hoogopgeleid talent in de regio, ook een belangrijke factor voor een ecosysteem van ondernemerschap.

Op universiteiten worden innovatieprojecten geleid en netwerken aangejaagd – twee belangrijke ingrediënten voor een weerbare economie

Investeren in succesfactoren

De onderzoekers hopen met de EE Index beleidsmakers te inspireren. Regio’s met een sterk ecosysteem voor ondernemerschap kwamen een aantal jaar geleden al sterker uit de financiële crisis. Goed scorende regio’s op de EE Index hebben in deze tijd meer kans om economisch sterker uit de coronacrisis te komen.

Dat is mogelijk met gerichte investeringen in elementen van het ecosysteem, zoals bereikbaarheid, opleidingsniveau, kennisontwikkeling, de toegankelijkheid tot diensten en de vraag uit de markt. “Met de index kan een regio zien waar zij staat en met de elementen zien wat zij moet doen om economisch wendbaarder te worden.”

Economie als dynamisch netwerk

De EE Index is gebaseerd op de entrepreneurial ecosystem-benadering. Binnen die benadering wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk. Daarin bepalen tien elementen in samenhang hoe goed ondernemerschap wordt gefaciliteerd: formele instituties, ondernemerscultuur, infrastructuur, vraag, netwerken, leiderschap, talent, financiering, kennis en diensten. Voor elk van deze elementen krijgt een regio een cijfer, die bij elkaar opgeteld leiden tot een positie op de ranglijst. De index is gebaseerd op cijfers uit 2019.