Samen radicaal innoveren voor een betere wereld

Royal HaskoningDHV en de TU Delft versterken de bestaande samenwerking op het gebied van onderzoek, fieldlabs, innovatie, start-ups, onderwijs en talenten.

Daartoe is afgelopen donderdag een Memorandum of Understanding ondertekend door Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV en Tim van der Hagen, rector magnificus en collegevoorzitter van de TU Delft.

Erik Oostwegel: “Dit unieke partnerschap volgt uit onze strategische ambitie om te investeren in innovatie en co-creatie hoe het beste om te gaan met mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, verstedelijking en grondstoffenschaarste. Als bedrijf kunnen we door de TU Delft ontwikkelde innovaties en technologieën vermarkten, implementeren in onze projecten en zo de wereld een beetje beter maken. Door samen te werken maken we het verschil.”

“Door samen te werken maken we het verschil” – Erik Oostwegel, CEO Royal HaskoningDHV

Het partnerschap betreft een uitbreiding van de huidige samenwerking die geresulteerd heeft in het succesvol op de markt brengen van duurzame watertechnologieën zoals Kaumera en Nereda. En samenwerking op het gebied van klimaatbestendigheid, luchthavenplanning en transportmodellen.

Innovatie-ecosysteem

“Ik ben heel blij met de herbevestiging van onze samenwerking. Vanaf het moment dat onze oprichters er in de negentiende eeuw afstudeerden zijn we nauw verbonden met TU Delft. Veel van onze experts komen er vandaan en sommigen zijn er nu parttime docent. Over een paar jaar openen we ons eigen kantoor op de TU Delft Campus, waarmee we echt onderdeel worden van het innovatie-ecosysteem”, aldus Erik Oostwegel.

Tim van der Hagen: “TU Delft Campus is een van de toonaangevende locaties voor R&D in Europa. Samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel om radicale innovaties te ontwikkelen en onze missie te realiseren: impact voor een betere samenleving.”

“We zijn trots dat Royal HaskoningDHV ervoor heeft gekozen om samen met ons dit innovatie-ecosysteem verder uit te bouwen” – Tim van der Hagen, rector magnificus

“We zijn trots dat Royal HaskoningDHV ervoor heeft gekozen om samen met ons dit innovatie-ecosysteem verder uit te bouwen. De samenwerking met dit internationaal gerenommeerde ingenieursbureau heeft al geleid tot een aantal succesvolle innovaties en we kijken ernaar uit om onze krachten te bundelen op nieuwe belangrijke onderzoeks- en innovatiegebieden”, aldus Tim van der Hagen.

Het nieuwe partnerschap richt zich op samenwerking in:

  • Onderzoek, inclusief artificiële intelligentie (AI), en het opleiden van de (digitale) ingenieur van morgen.
  • Instituten en fieldlabs voor prototyping en testen, zoals het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions en The Green Village.
  • Co-innovatie-initiatieven waarbij partijen samenwerken om meer positieve impact voor de samenleving te creëren.
  • Start-ups en spin-outs waarbij de kennis en het netwerk van Royal HaskoningDHV kan worden ingezet.
  • Onderwijs en talent, waaronder het honoursprogramma, gezamenlijke interdisciplinaire projecten (JIP), stage- en afstudeerplekken en gastcolleges.